Till innehåll på sidan

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka

Detaljer

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka
Publikationsnummer
MSB0201
ISBN-nummer
978-91-7383-099-7
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
41 s. : tab.
Pris
0 kronor
Regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär bland annat att MSB:s förebyggande arbete ska bidra till att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. Som ett led i detta har MSB tagit fram denna metod för beskrivning av miljökonsekvenserna vid en kemikalieolycka. Metoden är främst avsedd att användas generellt inom olika branscher som berörs av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sevesolagen). Tänkta målgrupper är således verksamhetsutövare inom olika berörda branscher, konsulter och myndigheter.

Senast granskad: 27 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan