Till innehåll på sidan

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka

Detaljer

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka
Publikationsnummer
MSB0201
ISBN-nummer
978-91-7383-099-7
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
41 s. : tab.
Pris
0 kronor
Regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär bland annat att MSB:s förebyggande arbete ska bidra till att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. Som ett led i detta har MSB tagit fram denna metod för beskrivning av miljökonsekvenserna vid en kemikalieolycka. Metoden är främst avsedd att användas generellt inom olika branscher som berörs av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sevesolagen). Tänkta målgrupper är således verksamhetsutövare inom olika berörda branscher, konsulter och myndigheter.

Senast granskad: 27 augusti 2019

Till toppen av sidan