Till innehåll på sidan

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext : ideologisk kontinuitet eller förändring?

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext : ideologisk kontinuitet eller förändring?

Detaljer

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext : ideologisk kontinuitet eller förändring?
Publikationsnummer
MSB1188
ISBN-nummer
978-91-7383-810-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
70 s.
Pris
0 kronor
Forskningen om Muslimska brödraskapet (MB) och islamisk aktivism har under senare år vuxit i omfattning. Globaliseringen har inneburit att det flyt-tat MB-associerade aktivister till olika delar av världen där de byggt upp lo-kalt präglade verksamheter. Givet att MB är en rörelse med ambitioner att förändra individers, samhällens och staters syn på sig själva och hur sam-hället ska styras, finns ett intresse av att veta mer om vad MB-associerade organisationers verksamhet innebär för Sverige. Innehållet i rapporten ska ses som en del i en större forskningsgärning att bidra med kunskap om vilka uttryck islamisk aktivism tar sig i Sverige och andra europeiska länder. Ef-tersom det är frågan om ett komplext ämne bör innehållet betraktas som ett forskningsområde under utveckling.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan