Till innehåll på sidan

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem - Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem - Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem

Detaljer

Publikationsnummer
MSB914
ISBN-nummer
978-91-7383-602-9
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
22 s
Pris
0 kronor
Inom industrin hanteras det stora mängder kemikalier och
farliga ämnen. Detta i kombination med den mänskliga faktorn kan
leda till allvarliga olyckshändelser i form av kemikalieutsläpp,
brand och explosioner.
Sevesolagen anger att alla verksamhetsutövare som omfattas av
Sevesolag-stiftningen ska förebygga riskerna för allvarliga
kemikalieolyckor. Därutöver gäller att i de fall en allvarlig
kemikalieolycka inträffar är verksamhetsutövaren skyldig att
begränsa följderna.
Ifall verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens
bestämmelser grundar sig antingen på gränsmängderna för enskilda
farliga ämnen enligt bilagan till Sevesoförordningen eller på
summorna av relationstalen enligt summerings-regeln1 uträknade
på basis av kvantitet farliga ämnen.
Verksamheter som omfattas av Sevesolagen och dess
följdbestämmelser ska enligt 8 § Sevesolagen utarbeta ett
handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska
förebyggas. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett
säkerhetsledningssystem.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan