Till innehåll på sidan

FIDI-FINANS : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet i finanssektorn

FIDI-FINANS : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet i finanssektorn

Detaljer

FIDI-FINANS : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet i finanssektorn
Publikationsnummer
MSB1159–januari2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
FIDI-FINANS är ett forum för att dela information mellan stat och näringsliv avseende informationssäker-hetsaspekter inom finanssektorn. Forumet bildades 2009 och inkluderarar privata aktörer, statliga myndigheter samt MSB/CERT-SE.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan