Till innehåll på sidan

FIDI-FINANS : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet i finanssektorn

FIDI-FINANS : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet i finanssektorn

Detaljer

FIDI-FINANS : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet i finanssektorn
Publikationsnummer
MSB1159–januari2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
FIDI-FINANS är ett forum för att dela information mellan stat och näringsliv avseende informationssäker-hetsaspekter inom finanssektorn. Forumet bildades 2009 och inkluderarar privata aktörer, statliga myndigheter samt MSB/CERT-SE.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan