Till innehåll på sidan

En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 : tillämpning av MSB:s föreskrifter

En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 : tillämpning av MSB:s föreskrifter

Detaljer

Publikationsnummer
MSB740
ISBN-nummer
978-91-7383-478-0
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
57 s. : ill.
Pris
0 kronor
Under 2014 har MSB genomfört en kartläggning (enkätundersökning) av hur statliga myndigheter tillämpar MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (2009:10) och i övrigt arbetar med informationssäkerhet. Föreskrifterna ställer krav på att myndigheterna ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kartläggningen är en central del i arbetet med att se över föreskrifternas utformning och bidrar även med underlag för MSB:s arbete med att utforma stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan