Till innehåll på sidan

Brand i fordonsgasdriven personbil : risker vid insatser, Fordonsgasdrivna bilar (naturgas, biogas, CNG, metan)

Brand i fordonsgasdriven personbil : risker vid insatser, Fordonsgasdrivna bilar (naturgas, biogas, CNG, metan)

Detaljer

Publikationsnummer
MSB900
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
2 s.
Pris
0 kronor
Riskerna med fordonsgasdrivna bilar är att gas kan läcka ut i samband med kollision och att utströmmande gas kan antändas. Den förflyktigas lätt och kommer inte att bilda drivande gasmoln. Fordonsgas finns komprimerad i tankarna, högst 260 bar. Tankarna kan brandpåverkas och då ökar trycket i dem. Tankarna i fordonsgasdrivna fordon har dock smältsäkringar som öppnar vid 160 ˚C och faran för tryckkärlsexplosioner från fordonsgasdrivna bilar vid brand är försumbar.

Senast granskad: 2 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan