Till innehåll på sidan

Brand i fordonsgasdriven personbil : risker vid insatser, Fordonsgasdrivna bilar (naturgas, biogas, CNG, metan)

Brand i fordonsgasdriven personbil : risker vid insatser, Fordonsgasdrivna bilar (naturgas, biogas, CNG, metan)

Detaljer

Publikationsnummer
MSB900
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
2 s.
Pris
0 kronor
Riskerna med fordonsgasdrivna bilar är att gas kan läcka ut i samband med kollision och att utströmmande gas kan antändas. Den förflyktigas lätt och kommer inte att bilda drivande gasmoln. Fordonsgas finns komprimerad i tankarna, högst 260 bar. Tankarna kan brandpåverkas och då ökar trycket i dem. Tankarna i fordonsgasdrivna fordon har dock smältsäkringar som öppnar vid 160 ˚C och faran för tryckkärlsexplosioner från fordonsgasdrivna bilar vid brand är försumbar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan