Till innehåll på sidan

Strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän

Nu finns en möjlighet att lämna synpunkter på en framtagen strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän. Strategin ska vara ett stöd till kommunerna för att identifiera de förutsättningar och förmågor som kommunerna behöver för att ha en fungerande personalförsörjning av deltidsbrandmän.

Remisstid

Vi önskar era synpunkter senast 15 september 2023 via e-post till registrator@msb.se.

Märk ert svar med MSB 2022–13359.

Frågor hänvisas till:

MSB har under vintern 22/23 genomfört ett flertal arbetsmöten med några räddningstjänster samt representanter från andra organisationer. Under arbetsmötena identifierades vilka förmågor och förutsättningar som kommunen behöver ha för en fungerande personalförsörjning av deltidsbrandmän. Dessa förmågor och förutsättningar har sammanställts i en strategi till kommunerna.

Som komplement till strategin har MSB tagit fram en treårig handlingsplan som beskriver det stöd MSB kommer att ge under denna period.

Bakgrund

Bemanningen av kommunal räddningstjänst består till två tredjedelar av brandmän anställda med beredskap, vanligen kallade deltidsbrandmän eller räddningspersonal i beredskap (RiB). De är en hörnpelare för att invånarna i Sverige ska ha ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor utifrån lokala förhållanden.

Under många år har kommunerna haft en svårighet med personalförsörjning av deltidsbrandmän. Det beror till stor del på samhällsutvecklingen med urbanisering och koncentration av befolkningen till större städer. Det finns också exempel på där endast arbetstillfällen koncentrerats, det bor alltså många på orten men ut- och inpendling till arbete gör det svårare att upprätthålla beredskap dygnet runt. Svårigheterna beror även på:

  • Effektivisering på arbetsplatser.
  • Låg kännedom om yrket som deltidsbrandman.
  • Bilden av vem som kan vara brandman.
  • Negativ bild av arbetsmiljö, villkor och ersättningar.

Senast granskad: 15 juni 2023

Till toppen av sidan