Till innehåll på sidan

Remiss: Planeringsinriktning för civil beredskap – med fokus på ökad motståndskraft i beredskapsmyndigheternas verksamhet

MSB har tagit fram en planeringsinriktning för civil beredskap i syfte att ge beredskapsmyndigheter ett tillgängligt och samlat stöd till utveckling av förmågan hos den egna myndigheten, och myndighetens samhällsviktiga verksamheter, för att förebygga och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan.

Remisstid

Vi önskar era synpunkter senast 30 juni 2023 via e-post till registrator@msb.se.

Märk ert svar med MSB 2022-06972.

Frågor hänvisas till Lotta Jagefjord via lotta.jagefjord@msb.se.

MSB har i uppdrag att utveckla och stödja arbetet med civilt försvar och samhällets beredskap mot olyckor och kriser. Inom ramen för det ligger uppgiften att inrikta aktörernas arbete med beredskapsplanering. Vi önskar nu era synpunkter på ”Planeringsinriktning för civil beredskap – med fokus på ökad motståndskraft i beredskapsmyndigheternas verksamhet”. Remissen syftar till att kvalitetssäkra innehållet så att underlaget känns relevant för beredskapsmyndigheternas arbete med att höja förmågan att förebygga och hantera samhällsstörningar på hela hotskalan.

Planeringsinriktningen riktar sig till beredskapsmyndigheterna men kan med fördel även nyttjas av andra aktörer. Det är därför av stor betydelse att vi även får in synpunkter från exempelvis regioner, kommuner och näringsliv så att vi kan utveckla vårt arbete på ett betydelsefullt sätt för alla aktörer.

Instruktioner

Ta del av planeringsinriktningen och påbörja arbetet med att inkludera innehållet i pågående planeringsarbete och genomförande av åtgärder. Utifrån det önskar vi att nedan frågor besvaras:

  • Utgör planeringsinriktningen en bra grund för erat arbete med att höja motståndskraften inom er verksamhet?
  • Saknar ni något i planeringsinriktningen respektive i de dokument som det hänvisas till?
  • Finns det några otydligheter i underlaget?
  • Övriga synpunkter?

Senast granskad: 25 april 2023

Till toppen av sidan