Till innehåll på sidan

Remiss av förslag på Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget på ett Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Projektet drivs av MSB tillsammans med kommunal räddningstjänst och andra berörda aktörer.

Remisstid

Remisstiden pågår till den 21 maj 2021.

Utvärderingarna efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbränderna 2018 visade på ett behov av att utveckla kommunal räddningstjänsts ledningsförmåga. Lagen om skydd mot olyckor har nyligen ändrats och krav har införts på att alla kommuner ska ha ett ledningssystem för kommunal räddningstjänst. För att stödja samverkan och likvärdighet har MSB fått föreskriftsrätt för ledningssystemen.

MSB driver sedan 2019, tillsammans med kommunal räddningstjänst, projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst - ELS. Projektet är treårigt.  Beslut om fastställande av ELS planeras att fattas av MSB i juni.

Svara på remissen

Vi välkomnar synpunkter på ELS så snart som möjligt, men senast den 21 maj 2021. Vi önskar synpunkter ur såväl de kommunala räddningstjänstorganisationernas perspektiv samt utifrån samverkande aktörers perspektiv.

För att på bästa sätt omhänderta era och andras synpunkter ber vi att dessa, så långt det är praktiskt möjligt, följer och hänvisar till kapitel och avsnitt i förslaget. 

Vänligen ange ärendenumret 2018-05603 i ert svar.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Per Delhage, per.delhage@msb.se,
telefon 010-240 4203 eller

Jan-Anders Holmlund, jan-anders.holmlund@msb.se, telefon 010-240 5285.

Remissdialog

En utförlig presentation av ELS med efterföljande dialog ägde rum torsdagen den 15 april, kl. 09.00-15.00. Primär målgrupp för dialogen var de som  omhändertar remissen inom respektive myndighet. 

Mer om ELS

msb.se/els

Senast granskad: 15 april 2021

Till toppen av sidan