Till innehåll på sidan

MSB:s operativa uppdrag

Dygnet runt, året om har MSB beredskap att starta krishantering – i Sverige och i världen. MSB agerar vid händelser som kan få allvarliga konsekvenser för samhället, både vid fredstida kriser och vid krigshot och krig.

Myndighetens operativa arbete sker främst inom de tre rollerna:

 1. stärker den nationella beredskapen
 2. driver aktörernas gemensamma hantering
 3. och stärker andra aktörer med kompetens och materiel.
 • Stärker den nationella beredskapen

  MSB stärker den nationella beredskapen, vilket innebär att vi bland annat bevakar omvärlden, gör analyser och tar fram lägesbilder, både av normalläget (för att se när avvikelser förekommer) och vid samhällsstörningar. MSB har en beredskapsorganisation som kan starta hanteringen av en händelse dygnet runt där Tjänsteman i beredskap, TIB, är kontaktvägen in.

   

 • Driver aktörernas gemensamma hantering

  MSB driver aktörernas gemensamma hantering, vilket innebär att vi samordnar och inriktar myndigheters, länsstyrelsers och de andra aktörernas gemensamma arbete genom samverkan, samordning av de olika aktörernas kommunikation och samlad information till allmänheten, bland annat via portalen krisinformation.se. MSB mäklar och prioriterar också resurser mellan olika aktörer för att resurserna ska komma till nytta där de bäst behövs. Myndigheten samordnar också olika aktörers stöd till personer som är drabbade av katastrofer och till deras närstående.

   

 • Genomför insatser där vi stärker aktörer med kompetens och materiel

  MSB genomför insatser där vi stärker andra aktörer med kompetens och materiel i Sverige och i världen. De internationella insatserna genomförs inom ramen för Sveriges biståndspolitik och syftar dels till att rädda liv och lindra nöd i kris- och krigsdrabbade länder, dels till att utveckla andra länders förmåga att förebygga kriser. I den nationella insatsverksamheten bistår myndigheten bland annat räddningstjänst eller länsstyrelser med resurser vid större olyckor. Vi ansvarar också för det nationella ambulansflyget och för stödstyrkan, vilken kan förstärka Sveriges konsulära verksamhet vid kriser i andra länder.  

Det operativa arbetet pågår hela tiden

Det operativa arbetet pågår hela tiden - inte bara vid kriser. Varje dag, året om, bevakar MSB omvärlden och tar fram en samlad nationell lägesbild. Vi har daglig kontakt med andra myndigheter och varje onsdag kl. 14.00, året om, håller vi en nationell samverkanskonferens för att dela MSB:s nationella lägesbild och ta del av aktörernas lägesbilder.

Det operativa arbetet i vardagen har många positiva effekter. Dels kan MSB och ansvariga aktörer på ett mycket tidigt stadium upptäcka händelser som kan leda till kriser och därmed agera snabbt. Det bidrar till att krishanteringen och samverkan mellan de olika aktörerna kan starta tidigt och att konsekvenserna i samhället kan begränsas. Dels vässar det löpande arbetet hela det svenska krishanteringssystemet. Genom att ständigt samverka får aktörerna vana att samordna sitt arbete med andra och får kunskap om varandras ansvar och roller – något som underlättar och effektiviserar hanteringen av kriser och begränsar konsekvenserna i samhället.

Senast granskad: 22 september 2022

Till toppen av sidan