Till innehåll på sidan

Generaldirektörens kansli

Generaldirektörens kansli uppgift är att vara ett direktstöd till GD och bistå GD med den strategiska styrningen.

Svenskt namn: Generaldirektörens kansli (GD-KA)

Engelskt namn: Management Support to the Director General

Organisation

Generaldirektörens kansli leds av en avdelningschef som tillika är myndighetens kanslichef.

Kontakt

Anna Psaroulis, Kanslichef, generaldirektörens kansli

GD-kansliets uppgifter

Generaldirektörens kansli uppgift är att vara ett direktstöd till GD och bistå GD med den strategiska styrningen. I detta ingår framtagande av agenda till myndighetens ledningsgrupp och övrig administration inför möten där GD är ordförande.

Vidare ingår att hantera listan med ärenden som ska föredras för GD, fördelning och inriktning av uppdrag och remisser samt hantering av förfrågningar om sakkunniga och experter.

I uppgiften ingår myndighetens arbetsordning och att vara ingången till myndigheten när det gäller frågor till och från Regeringskansliet.

Vidare ingår reseplanering, mötesbokningar, ärendehantering och paketering av underlag till GD.

Senast granskad: 6 januari 2020

Till toppen av sidan