Till innehåll på sidan

Avdelningen för rättsligt stöd

Avdelningens uppgift är att kvalitetssäkra myndighetens rättstillämpning och ge juridiskt stöd.

Svenskt namn: Avdelningen för rättsligt stöd (RA)

Engelskt namn: Legal Affairs Department

Organisation

Avdelningen delas in i två enheter. Avdelningen leds av en avdelningschef som tillika är myndighetens rättschef.

Kontakt

Anna Asp, Rättschef

Avdelningens uppgifter

Avdelningens uppgift är att kvalitetssäkra myndighetens rättstillämpning och ge juridiskt stöd. I detta ingår att stödja, granska och utveckla myndighetens regelgivningsverksamhet, genomföra utredningar, intern och extern juridisk rådgivning, utbildning och information.

Därutöver ingår uppföljning av myndighetens tillsyn, granska avtal, utredningsunderlag, rapporter, remissvar och annat beredningsunderlag för myndighetsledningen eller Regeringskansliet.

Vidare ingår att bidra till utveckling av myndighetens interna förvaltning, med betoning på rättssäkerhet och effektivitet.

Enheter

 • Rättsenhet 1

  Svenska namn: Rättsenhet 1 (RA-RE1)

  Engelskt namn: Legal Section 1

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna stöd i rättsliga frågor som rör offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, säkerhetsskydd, GDPR samt upphandlings- och avtalsjuridik.

 • Rättsenhet 2

  Svenska namn: Rättsenhet 2 (RA-RE2)

  Engelskt namn: Legal Section 2

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna stöd i rättsliga frågor som rör totalförsvarsjuridik och krisberedskap, räddningstjänstjuridik och förebyggande brand samt befolkningsskydd, övergripande EU-rätt och internationell rätt, folkrätt, nationella och internationella insatser samt miljö- och Sevesofrågor.

Senast granskad: 27 december 2019

Till toppen av sidan