Till innehåll på sidan

Avdelningen för internationell samordning

Avdelningens uppgift är att bistå med övergripande inriktning för myndighetens EU- och internationella samarbete, med undantag för internationella operativa insatser.

Svenskt namn: Avdelningen för internationell samordning (IA)

Engelskt namn: International Coordination Department

Organisation

Avdelningen leds av en avdelningschef som tillika är myndighetens internationella direktör.

Kontakt

Sara Myrdal, Chef avdelningen för internationell samordning

Avdelningens uppgifter

Avdelningens uppgift är att bistå med övergripande inriktning för myndighetens EU- och internationella samarbete, med undantag för internationella operativa insatser. I detta ingår att samordna GD:s och myndighetens deltagande i EU- och internationella fora, hålla samman instruktioner inför möten, stödja med kunskap och analys, tillhandahålla sammanställningar, myndighetsövergripande rapportering, rutiner och vägledningar för internt bruk, som stöd för EU- och internationella aktiviteter. Vidare ingår att identifiera och informera kring möjlig EU-finansiering från fonder och program, bidra i bedömningen av prioriterade satsningar samt stödja berörda avdelningar vid ansökan och genomförande.

I uppgiften transatlantisk samordning ingår att hålla samman och utveckla myndighetens och andra svenska myndigheters samarbete utifrån avtalen mellan Sverige och U.S. Department of Homeland Security (DHS), samt mellan Sverige och the Department of National Defence of Canada. Uppgiften Nato-samordning omfattar myndighetens eget deltagande i det civila beredskapsarbetet samt ledning av externt samverkansform enligt raminstruktion från regeringen.

Avdelningen leder styrgruppsarbete inom EU:s Östersjöstrategi och samordnar svenskt deltagande inom Barents Joint Committee. I uppgiften ingår att ta fram förslag till myndighetsgemensamma sekunderingar.

Senast granskad: 27 januari 2020

Till toppen av sidan