Till innehåll på sidan

Möt våra medarbetare

MSB arbetar inom många områden, här möter du några av våra medarbetare.

 • Christina Andersson - handläggare, enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap

  Kvinna i halvbild

  Christina Andersson jobbar som handläggare med fokus på att kommunicera hot, risker och beredskap till privatpersoner.

  Vad har du för utbildning?

  - Jag har bland annat gått en medieutbildning på folkhögskola. Har sedan också läst enstaka kurser i historia och samhällsvetenskap på Uppsala Universitet.

  Vad har du arbetat med tidigare?

  - Jag jobbade som journalist innan jag blev statlig anställd. Därefter började jag arbeta på en myndighetstidning och senare var jag informationschef på en myndighet i två år. När myndigheten jag jobbade på lades ned blev jag flyttad till MSB som då var alldeles ny, och här är jag fortfarande!

  Vad arbetar du med?

  - Idag är mitt fokus på riskkommunikation vilket innebär att kommunicera hot och risker till privatpersoner. Framför allt handlar det om hur man förbereder sig och hur man ska klara sig en tid om samhället inte funkar som vi är vana vid av någon anledning.

  - Vi jobbar även med frågor som handlar om totalförsvaret nu, vilket också är nytt för MSB. Innan har det mer varit kriser i fredstid för min del, men nu är det också om krigsfara och ytterst krig.

  Hur kan en dag på MSB se ut för dig?

  - Det är väldigt olika! Senaste året har jag varit projektansvarig, vilket innebär att jag jobbat med allt från kommunikationsfrågor till budgetfrågor.

  Vad är roligast med ditt jobb?

  - Fönstret för riskkommunikation är vidöppet så som det kanske aldrig varit förr, vilket är oerhört kul och stimulerande. Speciellt under de senaste 2-3 åren har jag tyckt att det varit väldigt kul att jobba då mitt arbete har haft så tydliga konsekvenser och utfall i samhället.

  - Jag trivs också med att jag som handläggare får ett stort eget ansvar och jag uppskattar verkligen friheten under ansvar som jag får.

  Varför valde du MSB?

  - Egentligen har jag stått still, men organisationen runt om kring mig har förändrats när myndigheter har lagts ned eller omorganiserats vilket gjorde att jag tillslut hamnade på MSB när den bildades.

  Hur kom du in på riskkommunikation och krisberedskap?

  - Man kan säga att jag slank in på ett bananskal! Tanken var att jag skulle fortsätta som journalist, men när jag fick chansen att bli redaktör för en myndighetstidning med fokus på säkerhet och beredskap så väcktes intresset. Jag skrev mycket om dessa frågor, lärde mig mycket, och ju mer jag lärde mig desto roligare blev det. Idag tycker jag att det är superspännande med dessa frågor!

 • Josefin Gullstrand - rådgivare och utvecklare, enheten för nationella insatser och civilskydd

  Kvinna i bil

  Josefin Gullstrand arbetar med MSB:s förstärkningsresurser för skogsbrand, översvämning och med att ta emot internationellt stöd från till exempel EU:s civilskyddsmekanism.

  Vad har du för utbildning?

  – Jag utbildade mig till brandingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Därefter gick jag en påbyggnadsutbildning för brandingenjörer på MSB:s räddningsskola i Revinge.

  Var har du arbetat tidigare?

  – På Räddningsverket.

  Vad arbetar du med på MSB?

  – Jag arbetar som rådgivare och utvecklare på vår insatsenhet, bland annat med våra förstärkningsresurser för skogsbrand, översvämning och för att ta emot internationellt stöd. MSB har förstärkningsresurser inom olika områden som kommuner och regioner kan använda när deras egna resurser inte räcker till. Tillsammans med kollegor från övriga enheter på Operativa avdelningen utvecklar vi resurserna, utbildar och övar stödpersonalen som ingår i resurserna samt håller ihop insatserna när våra resurser blir aktiverade, både nationellt och internationellt.

  – Jag arbetar också med EU:s civilskyddsmekanism, ett samarbete som exempelvis går ut på att länderna kan hjälpa varandra med resurser vid stora händelser. Samarbetet blev högst aktuellt under sommaren 2018 när Sverige var värd för det största samlade brandbekämpningsstödet från EU någonsin. Vi tog emot stöd från flera europeiska länder.

  – Genom åren har jag också deltagit i flera internationella projekt som går ut på att hjälpa andra länder att öka sin kunskap och beredskap, så kallad kapacitetsutveckling. Det senaste exemplet var där MSB deltog i ett projekt för att öka Balkanländernas översvämningskapacitet där de fick stöd att utveckla egna resurser och team för att hantera sina översvämningar. Jag deltog också i MSB:s team efter flodvågskatastrofen i Thailand, något som alltid kommer finnas med mig som starka minnen.

  Hur kan en dag på MSB se ut för dig?

  – Det varierar extremt mycket och det är det som gör mitt jobb så spännande! Det kan innebära alltifrån att arbeta med utredningsfrågor och att lämna underlag kring Sveriges synpunkter kring något EU-förslag eller delta i expertforum inom EU, det vill säga frågor på mer strategisk och ibland politisk nivå. Det kan vara att planera eller genomföra någon utbildning eller att rodda koordineringen när någon av förstärkningsresurserna används vid någon händelse. Det varierar också mycket mellan att ha kontakt med våra räddningstjänster och länsstyrelser till EU-kommissionen och kollegor på motsvarande myndigheter till MSB i andra länder. Så en härlig blandning mellan det lokala, regionala, nationella och internationella perspektivet!

  Vad är roligast med ditt jobb?

  – Variationen av arbetsuppgifter och de många frågor som ingår i MSB:s uppdrag. Just möjligheten att vara med och utveckla och påverka tycker jag är väldigt roligt. Har jag idéer om hur vi kan utveckla det jag arbetar med har man stora möjligheter att påverka att det blir just så. Och så älskar jag mötet med olika typer av människor, både mina interna fantastiska kollegor och alla spännande kontakter jag har i övrigt, både nationellt och internationellt. Det berikar på så många sätt.

  Varför valde du MSB?

  – Det är nog utifrån allt som är beskrivet ovan. MSB har ett viktigt och väldigt spännande uppdrag och spänner över så många områden, vilket också gör att man kan hitta något som passar en själv bra. Under min tid på MSB har jag haft flera olika roller och arbetat med vitt skilda frågor vilket har varit utvecklande.

 • Emma Steen - utredare, enheten för försörjningsberedskap

  Kvinna i halvbild

  Krisberedskapen har följt henne genom både utbildning och tidigare jobb då hon tog en examen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan.

  Vad har du för utbildning?

  - Jag är statsvetare och tog examen från Försvarshögskolan 2012 med inriktning mot krishantering och internationell samverkan.

  Vad har du arbetat med tidigare?

  - Jag har varit på Regeringskansliet och jobbade där i 5 år innan jag kom till MSB för ett år sedan. Jag jobbar idag med krisberedskap, vilket jag också gjort tidigare.

  Vad arbetar du med?

  - Vi på enheten jobbar med planering, förmågeutveckling, finansiering inom krisberedskapen och det civila försvaret. Det handlar mycket om att stödja bland annat, myndigheter, kommuner, landsting och frivilligorganisationer, genom bland annat metodstöd och vägledningar. Enheten som jag jobbar på, arbetar också med finansiering och fördelning av bidrag för att utveckla krisberedskapen och det civila försvaret.

  Hur kan en dag på MSB se ut för dig?

  - Det är väldigt olika! Ena dagen är jag på kontoret, medan jag nästa dag kan vara nere i Skåne på konferens. Mitt jobb varierar väldigt mycket. Det senaste året har jag tillsammans med ett antal av mina kollegor haft fokus på att ta fram en vägledning till myndigheter. Jag har då haft rollen som projektledare för det projektet. Eftersom vi behövt input från målgrupperna i arbetet för att kunna ta fram ett användbart stöd, så har vi arrangerat ett antal workshops och seminarier, vilket också är en stor del av jobbet. Vi på enheten får även förfrågningar om att komma och föreläsa och närvara vid olika konferenser.

  Vad är roligast med ditt jobb?

  - Att jag får möjlighet att utvecklas och lära mig saker genom att få gå utbildningar och att organisationen tror på min förmåga. När jag var helt ny fick jag frågan om jag ville leda ett projekt, vilket jag aldrig gjort tidigare. Men ledningen hade tilltro till mig vilket är väldigt kul. Dessutom får jag träffa aktörerna på annat sätt. Det är mer direkt och på ett sätt jag inte gjort tidigare, vilket gjort att jag lärt mig väldigt mycket. Det har gett mig nya perspektiv!

  Varför valde du MSB?

  - För att kunna utvecklas! Jag ville fortsätta jobba med krisberedskapsfrågor och MSB kände jag till sedan tidigare så det var ett naturligt steg för mig att ta.

  Är du själv en "prepper", i och med att du jobbar mycket med krisberedskapsfrågor?

  - Nja, haha. Det är enklare att veta vad man bör ha hemma än att ha det själv. Men jag jobbar på det! Jag har precis köpt hem ett stormkök och nästa steg är nog att skaffa vattendunkar. Men klara mig ett par dagar, det skulle jag absolut göra!

 • Jonas Milton - programansvarig, enheten för inriktning av beredskapsplanering

  Man i halvbild

  Jonas Milton har i sitt jobb både en övergripande roll som funktionssamordnare sektorsvist arbete och en specialistroll som expert och kontaktperson mot aktörer inom det finansiella området.

  Vad har du för utbildning?

  – Jag har en civilekonomutbildning med inriktning på finansiell ekonomi från Örebro universitet. Jag har även läst ett år utomlands i USA på East Carolina University under min studietid. Dessutom läste jag ett år på Handelshögskolan i Stockholm (Certified European Financial Analyst).

  Var har du arbetat tidigare?

  – Har tidigare jobbat som analytiker på Swedbank Robur i 3 år, därefter senior ekonom på Riksbanken i 8 år. Jobbade med liknande frågor då som jag gör idag, men med fokus på finanssektorn tidigare. Nu har jag varit på MSB sedan hösten 2016.

  Vad arbetar du med på MSB?

  – Rollen som funktionssamordnare sektorsvist arbete är en samordnande roll som syftar till att de aktiviteter som MSB bedriver med de olika samhällsområdena sker så likriktat och sammanhållet som möjligt. Detta är viktigt då de olika samhällsområdena är starkt beroende av varandra och vi arbetar brett med både offentliga och privata aktörer i syfte att stärka deras förmåga att hantera olika typer av kriser.

  – Jag jobbar nu bredare än tidigare mot alla samhällssektorer som är samhällsviktiga i Sverige. Nu är jag mer av en generalist och fungerar som stöd åt olika verksamheter. Jag har i min roll också ett särskilt fokus på finansområdet, då jag har en bakgrund inom området.

  – I och med att mitt arbete har ett fokus på finans så representerar jag MSB i Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkans styrelse (FSPOS).

  Hur kan en dag på MSB se ut för dig?

  – Det varierar mycket! Dels jobbar jag med internt arbete och analys. Jag tar fram rapporter, stöd och kommunikation på olika sätt men deltar även i referensgrupper, seminarier, externa möten och förmedlar MSB:s budskap i olika möten. Främst jobbar jag från Karlstad men minst en dag i veckan är jag någon annanstans; på ett internationellt möte, på kontoret i Stockholm eller i något annat externt möte.

  Vad är roligast med ditt jobb?

  – Det är att det är väldigt intressant med aktuella och breda frågor. De berör alla på ett eller annat sätt då vi jobbar för att främja ett välfungerande samhälle. Det roligaste är att jobba på en arbetsplats som har mycket kompetens och olika bakgrunder och erfarenhet vilket är väldigt givande.

  – Men också att det varierar. Jag har dels internt arbete, dels kontakt med andra myndigheter, kommun, landsting, länsstyrelse, privata aktörer. Men också mycket internationella inslag då vi jobbar mot andra länder inom såväl EU som utanför.

  Varför valde du MSB?

  – Det var ett sätt för mig att ta ett steg framåt och bredda mig, men fortfarande ha en fot kvar i det finansiella området. Jag jobbar med den finansiella sektorn som en del, men här får jag även möjligheten att bredda mig och ta erfarenheter från mitt tidigare arbete och tillämpa det på andra delar av samhället. MSB är också en intressant arbetsgivare, som spänner över alla områden medan många andra myndigheter är nischade och mer smala. Det finns mycket kompetensen inom myndigheten och att kunna jobba från Karlstad är för mig en stor fördel. Dock är jag i Stockholm ganska ofta då många möten hålls därifrån så jag har på ett vis en fot kvar.

Senast granskad: 4 april 2019

Till toppen av sidan