Till innehåll på sidan

Förmåner när du jobbar på MSB

På MSB får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor.

HR-enheten kontaktaHR@msb.se

Lön och ersättningar

Individuell lön

Vi tillämpar individuell lönesättning. Faktorer som påverkar lönen är arbetets svårighetsgrad, vilket ansvar du har och hur du som medarbetare utför ditt arbete. Vi tar hänsyn till din kompetens och tidigare erfarenhet när vi lönesätter vid en nyanställning.

Löneväxling

Exempel på förmåner som du kan växla till är extra semesterdagar eller extra inbetalningar till din tjänstepension.

Kompetensutveckling och karriär

Kompetensutveckling ingår som en del i tjänsten på MSB. Som nyanställd ingår man i ett introduktionsprogram under det första anställningsåret. Fortsatt kompetensutveckling sker kontinuerligt inom ramen för anställningen. Planering av kompetensutveckling sker i dialog mellan medarbetare och chef.

Arbetstid och ledighet

Flexibla arbetstider

MSB har ett modernt arbetstidsavtal där du som medarbetare erbjuds flexibla arbetstidslösningar utifrån verksamhetens krav. Du har möjlighet att inom givna tidsramar och med hänsyn till arbetsuppgifterna själv bestämma arbetstidens förläggning.

Semester

Som statligt anställd får du i regel längre semester än många andra. Du kan ta ut betald semester redan ditt första anställningsår.

Antalet semesterdagar varierar beroende på din ålder.

  • Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar semester.
  • Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar semester.
  • Från och med det år du fyller 40 har du 35 dagar semester.

Ledighet med bibehållen lön

Du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid personliga angelägenheter inom egen familj eller den närmaste släktkretsen. Du har också möjlighet att ta ut ledighet vid flytt, examen eller tentamen.

Hälsa och friskvård

Stöd till friskvårdsaktiviteter

En timme per vecka av din arbetstid kan du använda till friskvård, i den mån arbetsuppgifterna så medger. Dessutom får du ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år. Vi har en även en aktiv fritidsförening vars verksamhet syftar till att främja fritids- och motionsaktiviteter för anställda.

Företagshälsovård

MSB har avtal med rikstäckande leverantör av företagshälsovård.

Läkar- och tandläkarbesök

Du har möjlighet att få göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Du får även lämna blod på arbetstid.

Löneutfyllnad vid sjukdom

Utöver den sjukpenningen du får från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom.

Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel

Du kan även få ersättning när du går till läkare och sjukgymnast samt för vissa läkemedel, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd.

Försäkring

Som anställd hos MSB har du en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd för efterlevande make/registrerad partner/sambo och barn. Du omfattas också av personskade- och arbetsskadeförsäkringar, och har naturligtvis en tjänstereseförsäkring.

Om du blir förälder

Löneutfyllnad vid föräldraledighet

När du är ledig med föräldrapenning från Försäkringskassan får du ett tillägg från MSB. Detta föräldrapenningtillägg utgår även vid VAB.

Rätt att gå ned i arbetstid

Du har möjlighet att vara partiellt ledig till dess att barnet fyllt 12 år.

Inflytande och delaktighet

MSB har ett samverkansavtal som reglerar formerna för vår interna personalsamverkan och behandlar medarbetarnas inflytande och delaktighet inför beslut som rör såväl den egna arbetssituationen som verksamhetens utveckling. Avtalet har träffats med stöd av det centrala samverkansavtalet.

Stöd vid verksamhetsförändring

Omställningsavtalet är en möjlighet till stöd för dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Skulle du bli uppsagd på grund av arbetsbrist får du hjälp och stöd av Trygghetsstiftelsen. Tillsammans planerar ni vad som behövs för att du snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden igen.

Vid arbetsbrist kan din uppsägningstid dessutom bli längre än annars.

Pension

Som statligt anställd har du en tjänstepension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.

Att vara statligt anställd

Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om.

Läs mer om den statliga värdegrunden

Läs mer om offentlighetsprincipen

Senast granskad: 19 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan