Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse för www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur www.msb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.msb.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighetTillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret att följa upp att myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Den här webbplatsen publicerades 18 juni 2019 och ersatte då den en version av www.msb.se som skapades när myndigheten bildades 2009. Utvecklingsprojektet hade som inriktning att allt som utvecklades skulle uppfylla AA-nivån i standarden och gärna AAA-nivån, när det bedömdes som rimligt. Resultatet testades löpande med tekniska verktyg.

Efter lansering har resultatet följts upp med hjälp av verktyget Siteimprove. De första analyserna visade på tillgänglighetsproblem, bland annat med publiceringssystemets inbyggda formulärhantering och i sökmotorn. Dessa problem löstes genom uppdatering till senaste versionen av respektive produkt.

Kända tillgänglighetsproblem

Utvecklingsprojektet pågick till 28 augusti 2019. Efter det pågår nu analys av de potentiella tillgänglighetsbrister som identifierats av Siteimprove. Bland anant vet vi att det finns vissa problem med webbplatsens kontraster. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2019.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.msb.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer. Senaste bedömningen gjordes den 28 augusti 2019 och är godkänd av projektstyrgruppen för webbplatsens utvecklingsprojekt.

Webbplatsen publicerades den 18 juni 2019. Redogörelsen uppdaterades senast den 20 september 2019.

Senast granskad: 25 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan