Till innehåll på sidan

Forskningsinsatser 2024

MSB har beslutat om vilka forskningsinsatser som kommer att genomföras under 2024.

Några stora insatser som kan nämnas är utlysningar av två olika forskningsmiljöer inom försörjningsberedskap respektive risk- och kriskommunikation. En annan stor insats gäller forskningsprojekt med fokus på lärdomar från kriget i Ukraina. 

Till grund för vilka områden som MSB avser att finansiera forskning inom finns MSB:s forskningsinriktning 2024-2028. Forskningsinriktningen kompletteras med årliga planer för forskningsinsatser.

Mer information om kommande insatser för 2024 finns i dokumentet nedan.

Årlig plan för MSB:s forskningsinsatser 2024

 

 

 

Senast granskad: 4 oktober 2023

Till toppen av sidan