Till innehåll på sidan

Den sammanhängande beredskapen

MSB avser att under 3-5 års tid finansiera ca 4-5 forskningsprojekt inom området Den sammanhängande beredskapen, med en total budget om 30 miljoner kronor.

Syftet med utlysningen är att höja samhällets kunskapsnivå utifrån en beredskap som omfattar krisberedskap och civilt försvar samt gränssnitten mot militärt försvar. Utlysningen är uppdelad i två teman: Tema 1 Organisatorisk beredskap och Tema 2 Författningsberedskap.
I steg 1 inkom 19 ansökningar av vilka 11 gick vidare till steg 2.

Besked om beslut i steg 2

Beslut i steg 2 förväntas kunna ges under vecka 25. Beslutet mejlas till den sökande.

Läs utlysningstexten för mer information

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan