Till innehåll på sidan

Studiebesök

I ledet att identifiera framgångsfaktorer för att få en utbildningssamverkan för blåljusaktörer att fungera har projektet gjort ett antal studiebesök.

Att inhämta kunskap från aktörer som redan samverkar mer i utbildning och som har gjort en del av resan att övergå till gemensamma utbildningar har varit centralt för att driva projektet framåt.

Studiebesöken gav projektet möjlighet att studera olika arbetssätt, ta lärdom och få insyn i fördelar och nackdelar med modeller och processer som våra värdar jobbar med. I projekt BlåljUS besökte vi varandras organisationer, Risk and Crisis Research Centre vid Mittuniversitetet, Italien, York och Skottland.

Som exempel har Skottland övergått till nationell styrning av blåljusmyndigheter och de följer samverkansmodeller för både operativ verksamhet och för utbildning och träning av blåljusaktörer. Till besöket på SMARTEU – Scottish Multi-Agency Resilience Training and Exercise Unit i Cambuslang utan Glasgow, var en del externa deltagare inbjudna, alla i beslutande roll i utbildningssamverkansfrågor i blåljus-Sverige i dag. I utbytet med Skottland ingick också att deltagare på projekt BlåljUS slutkonferens fick ta del av erfarenheter om att ha en gemensamma ”tri-service” för blåljus.

Ta del av reseberättelser från olika typer av studiebesök som gjorts inom ramen för projekt BlåljUS, för ett utbyte med svenska och europeiska blåljusaktörer.

Rapporter

Reseberättelse Risk and Crisis Research Centre i ÖstersundReseberättelse SkottlandReseberättelse YorkReseberättelse Italien

SMARTEU i Cambuslang, Skottland. Foto Susanna Lönnqvist.

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan