Till innehåll på sidan

Om projekt Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS)

Projektet ELS startade främst för att en statlig utredning visade att kommunal räddningstjänst behövde utveckla förmågan vid komplexa räddningsinsatser.

Bakgrunden till att projektet initierades 2018 var ett flertal. Den största anledningen var den statliga utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst och dess slutbetänkande.

Utredningen pekade tydligt på behovet av att svensk kommunal räddningstjänst behövde utveckla förmågan att vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser, samt vid flera samtidigt pågående räddningsinsatser, samordnat och effektivt kunna leda pågående räddningsinsatser och samtidigt kunna upprätthålla den beslutade beredskapen.

Det fanns, och finns fortfarande, ett behov av att svensk kommunal räddningstjänst stärker förmågan i sin hantering av räddningsinsatser och beredskapsproduktion. Syftet är att åstadkomma en högre samlad effekt mot det skyddsvärda. För att underlätta ett mottagande och användande av externa resurser är det även en fördel om det vid räddningsinsatser finns en enhetligare organisation.

Under projektets gång har det kommit förändringar i lagar och föreskrifter som reglerar ett antal aspekter. De har omhändertagits i projektet.

Regionala ledningsutvecklare står till tjänst

För att möta räddningstjänstens nuvarande och kommande behov, behöver MSB i det fortsatta utvecklingsarbetet kunskap om befintliga och planerade samverkansstrukturer, arbetssätt och utmaningar. Därför har myndigheten tecknat avtal med tolv räddningstjänstorganisationer om regionala ledningsutvecklare. Deras uppgift är att förmedla information och utbyta kunskap mellan MSB och räddningstjänstorganisationerna i Sverige, såväl som mellan räddningstjänstorganisationerna.

Leveranser

Senast granskad: 30 november 2022

Till toppen av sidan