Till innehåll på sidan

Projekt ERIA - Early Responders Innovation Arena

Projektet ERIA ska möjliggöra att MSB:s utbildningsinfrastruktur i Revinge och Sandö används som ett verklighetslabb.

Verklighetslabbet bygger på en kombination av virtuella, simulerade och verkliga skeenden och miljöer. Här ska innovatörer, forskare, blåljuspersonal- och andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap, tillsammans med pedagoger och studerande, kunna testa och undersöka framtidens metoder, processer och teknik under verklighetsnära och säkra förhållanden.

Faktablad: ERIA (pdf)Filmen här nedan beskriver hur ERIA fungerar.

 

Bilderna illustrerar hur verklighetslabbet fungerar. Klicka för att förstora dem.

 

Workshopar om innovation

Under 2019 och början av 2020 genomfördes fyra självständiga workshopar, kallade innovationsdialoger, för att skapa en fördjupad dialog om innovation och dess förutsättningar inom blåljusområdet. Workshoparna genomfördes också för att ge input till arbetet med att skapa ett koncept för hur MSB:s egen utbildningsinfrastruktur kan användas för att stödja utveckling och innovation.

Innovationsdialogerna utgjordes av en kombination av presentationer och workshops med inbjudna företrädare för myndigheter, räddningstjänster och intresseorganisationer. De faciliterades och dokumenterades av forskare.

Sammanfattning av workshoparna finns under Genomförda aktiviteter nedan.

Senast granskad: 19 oktober 2020

Till toppen av sidan