Till innehåll på sidan

Kommunikationssatsning om deltidsbrandmän

Det krävs en gemensam kraftsamling över hela landet för att rekrytera fler deltidsbrandmän. MSB, SKR, Sobona samt fackförbunden Brandmännens riksförbund (BRF), Kommunal och Vision gör nu en nationell kampanj.

Det finns stora möjligheter och outnyttjade resurser att ta vara på för att lyckas rekrytera fler deltidsbrandmän till landets räddningstjänster, alla behöver göra en insats. MSB genomför därför en rikstäckande kampanj i samarbete med SKR, Sobona samt fackförbunden BRF, Kommunal och Vision. Kampanjen äger rum under september 2019 och syftet är att öka kunskapen och intresset för yrket både hos allmänheten och hos arbetsgivare. Fler ska veta att yrket finns och att det är ett brett yrke som passar många. Arbetsgivare ska förstå nyttan med att ha deltidsbrandmän som anställda och ska vilja vara med och göra skillnad i sin kommun och region.

Hjälp oss att sprida kampanjen

Materialet som tas fram till kampanjen kan användas av räddningstjänsterna och fackförbunden. En viktig förutsättning för att satsningen ska lyckas är spridningen av kampanjen och förstärkningen lokalt. MSB har tagit fram en kampanjmanual som beskriver de olika delarna av kampanjen och hur de kan användas.

Till kampanjmaterialet

Kampanjen är en del i MSB:s arbete med att förenkla rekrytering av personal hos landets räddningstjänster. För just deltidsbrandmän görs det satsningar på fler håll – utbildningsplatserna för Grib har ökats och genomförs på fler platser i landet och SKR, Sobona och fackförbunden har utvecklat kollektivavtalet RiB19 för bättre arbetsvillkor, ökade ersättningsnivåer och möjligheter till lokala anpassningar. Det finns också många goda exempel på lyckade aktiviteter hos räddningstjänster ute i landet som lett till rekryteringar. Under september kan du se ett reportage från 90-sekunder som tar upp några goda exempel.

Senast granskad: 17 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan