Till innehåll på sidan

Forskningsrapporter och lästips

MSB stödjer utvecklingen av jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst, bland annat genom att finansiera forskning inom området.

Under åren 2009 till 2014 finansierade MSB tre forskningsprojekt om genus och räddningstjänst: Den genuskodade räddningstjänsten, GeRd, Karlstads universitet, Genus, räddningstjänst och organisation, GRO, Karlstads universitet samt Från novis till nestor, Uppsala universitet.

Projekten var tvärvetenskapliga, vilket innebär att de involverade forskare från flera discipliner som kunde närma sig området utifrån olika perspektiv och infallsvinklar.

Senast granskad: 21 maj 2019

Till toppen av sidan