Till innehåll på sidan

Viljan att utvecklas och anpassa sig avgörande för hur väl ELS lyckas

Mattias Larsson, Arvika-Eda-Säffle räddningstjänst, ingår i ELS projektgrupp och är tillika engagerad i skapandet av Räddningsregion Bergslagen.

Projektet har levererat en så kallad grundkonstruktion. Innehållet är en utgångspunkt för slutprodukten som ska vara klar i slutet av 2020. Mattias är en av de som har djuplodat i begreppen förhållningssätt och principer, samt roller och organisation. Kontakta projektet med e-post.

Grundkonstruktion

Porträtt av Mattias LarssonFörhållningssätt och principer

- Till största delen utgörs ”sätt att tänka” av förhållningssätten i Gemensamma grunder för samverkan och ledning, översatta till det interna räddningstjänstperspektivet, säger Mattias.

Principerna däremot utgör generella "sätt att handla" och har vaskats fram, i en litteraturgenomgång och arbete inom projektgruppen.

- Förhållningssätten och principerna ska utgöra ett stöd för både de som skapar och utvecklar ledningssystem och för de som agerar i dessa system.

- Principerna präglas av den ödmjukhet man får ha, inför att det stundtals är svårt och komplext att leda räddningstjänst. Likaså att vi som arbetar med ledning av räddningstjänst är människor, med både tillgångar och tillkortakommanden, och att det inte alltid blir som man tänkt sig, slår Mattias fast.

Organisering och roller

I behovsanalysen uppmärksammade projektet att man ibland inte förstår varandra och att det kan bli ett hinder när olika räddningstjänstorganisationer samverkar. I grundkonstruktionen beskrivs en sorteringsmodell som ska underlätta för oss att förstå varandra.

Roller utgör byggstenarna som kan användas för organisering i stunden. Grundkonstruktionen beskriver rollbegreppet och i det fortsatta arbetet kommer vi definiera ett antal roller och formulera rollförväntningar.

- Arbetet med organisation och roller pågår och även om vi inte vet exakt vart det landar så kommer det ge anledning för svenska kommunala räddningstjänstorganisationer att självkritiskt betrakta den egna organisationen i syfte att se utvecklingsmöjligheter och behov av nationell enhetlighet, betonar Mattias.

- Samtidigt kommer det vara viktigt att samma räddningstjänster är aktiva när nästa produkt går ut på remiss under hösten 2020. I slutändan är svensk räddningstjänst benägenhet till utveckling och anpassning avgörande för hur väl ELS-projektet lyckas.

Senast granskad: 21 februari 2020

Till toppen av sidan