Till innehåll på sidan

Ledningsprocesser är relativt outforskade

Ett viktigt område för projektet är att beskriva ledningsprocesser. Matilda Gustavsson, räddningstjänsten Storgöteborg, berättar om arbetet.

Porträttbild av Matilda Gustavsson- Genom att utveckla, förtydliggöra och ensa ledningsprocesser samt relaterade ledningsmetoder inom kommunal räddningstjänst hoppas vi kunna bidra till att höja räddningstjänsternas faktiska ledningsförmåga – både när det gäller ledning av enskilda räddningsinsatser och ledning av det räddningstjänstsystem som ska kunna hanterar samtidiga räddningsinsatser och beredskap, säger Matilda Gustavsson.

Läs behovsanalysen!

- Den behovsanalys som genomförts inom ramen för ELS-projektet visar dels på att efterfrågan inom området är stort, dels på att ledning är mer komplext än vad vi kanske först tänker, fortsätter Matilda.

Behovsanalys- Just ledningsprocesser verkar dessutom vara ett av de områden som kanske historiskt sett fått minst uppmärksamhet. Det finns, till vår vetskap, få exempel på ledningsprocesser och ledningsmetoder som är specifikt utvecklade eller anpassade för kommunal räddningstjänst. Finns det goda exempel i landet tar vi mer än gärna del av dessa! Kontakta projektet med epost.

- Att ledningsprocesser som område är relativt outforskat innebär både att det finns stora utvecklingsmöjligheter, men också att det finns begränsade möjligheter att inom en förhållandevis kort tid möta hela det behov som finns. Arbetet med att utveckla ledningsprocesser, och kanske framförallt ledningsmetoder, kommer därför att behöva fortsätta med full kraft även efter att ELS-projektet är avslutat!

Senast granskad: 21 februari 2020

Till toppen av sidan