Till innehåll på sidan

Ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst

MSB utvecklar ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst, som ersätter de nuvarande. Syftet är att bidra till en ledningsutbildning ännu mer anpassad till nutiden och framtidens räddningstjänstorganisationer. Utvecklingsarbetet sker i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst.

Stora förändringar sker inom organisationerna för kommunal räddningstjänst. Utredningar, förändrad lagstiftning, kommande föreskrifter samt ELS-projektet är några av katalysatorerna. Utbildning är en central del i kompetensförsörjning och förmågeutveckling.

Mål med utvecklingsarbetet

De nya utbildningarna kommer att ersätta nuvarande Räddningsledare A samt Räddningsledning B, men även längre fram ta sikte på utbildningsområden ”bortom” både Räddningsledning B samt RUB. Idag erbjuder dagens utbildningssystem inga kurser/utbildningar som t.ex. fördjupar området övergripande ledning. Över tid har många olika typer av ledningsfunktioner och roller inom kommunal räddningstjänstorganisationer utvecklats. I nuvarande utbildningssystem saknas det anpassade utbildningsspår för detta. I kommande föreskrift gällande ledning av kommunal räddningstjänst och inom ELS-projektet beskrivs ledningsfunktioner och roller. Detta är grund för inriktningen i utbildningssystemets olika spår och kurser.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen för utvecklingsarbetet består av både lärare/handläggare från MSB:s utbildningsorganisation samt representanter från kommunal räddningstjänst. En referensgrupp, utsedd via Räddningstjänstrådet är kopplad till arbetet.

Struktur och innehåll i de nya utbildningarna

Utvecklingsarbetet omhändertar helheten kring ett nytt utbildningssystem, från ny struktur till kursplaner och utveckling av nytt innehåll, samt förberedelser inför genomförande av nya kurser tillsammans med lärarna på Revinge och Sandö.

Utbildningssystemet för ledningsutbildningar har tonvikt på uppgifts- och insatsledning, samt larmskedet och systemledning - hur dessa samverkar och vad som kan ses som specifikt för respektive område.

Modulbaserad struktur med tre spår

Utbildningssystemet kommer också att erbjuda en mer modulbaserad struktur där olika kurser kan genomföras steg-för-steg eller som paket beroende på vilka typer av behov som bland annat räddningstjänstorganisationen har utifrån ledningspersonal och kompetensprofil.

Utbildningsystemet är indelade i huvudsak tre spår, där LK står för ”Ledningskurs”.

  • LK 1
  • LK 2
  • LK 3
  • ”RLK” (Särskilt behörighetsgivande kurs för att verka i rollen som räddningsledare – fokus på juridik/RL-behörigheten)

Samtliga LK-spår består av totalt tre kurser, som beroende på spår, genomförs med ett beroende av varandra och/-eller genomförs enskilt utifrån behov och till viss del den ledningsfunktion och roll som respektive kurs är anpassad för.

LK 1 och LK2 har tonvikt på uppgifts- och insatsledning, medan kurserna inom LK 3 har tonvikt på larmskedet samt systemledning.

RLK är en enskild behörighetsgivande kurs som examineras för att kunna verka i rollen som räddningsledare och ta emot delegation. Kursen behandlar till övervägande del aktuell juridik.

Vad kan räddningstjänsten förvänta sig att en studerande kan efter de olika ledningskurserna?

Inom kort kommer MSB presentera de beslutade kursplaner som börjar gälla från och med 2022.

Men för att redan nu ge en bild av vad det är för kunskaper, färdigheter och kompetenser som de anställda besitter efter genomförd och godkänd kurs finns beskrivningar att läsa nedan.

Målbeskrivning för kurserna inom LK2Målbeskrivning för kurserna inom LK3

Senast granskad: 4 juni 2021

Till toppen av sidan