Till innehåll på sidan

ELS måste spridas, diskuteras och implementeras i utbildningar och verksamheter

Thomas Winnberg, räddningschef i Kiruna, har särskilt fokus på organisation och roller samt taktik, i projektet.

Porträtt av Thomas Winnberg– Mycket kunskap finns redan men det ska beskrivas på ett enhetligt sätt. Det är skillnader mellan olika sätt att jobba och utmaningen är att kunna formulera minsta gemensamma nämnare. Vi försöker identifiera vad som behöver vara enhetligt och vad som inte behöver vara det. Olika räddningstjänster har olika förutsättningar och det måste vi beakta. Sedan ska det vi tar fram omsättas och bli en del i hela ledningssystemet.

Vad är mest utmanande för projektet i det läge ni befinner er nu?

– Förutom att det redan från början är kort om tid för genomförandet så har den pågående pandemin påverkat oss som alla andra. Vi har inte haft möjlighet att sammanträda fysiskt på länge. Det är svårt att uppfatta nyanser i tonfall i digitala möten. Ändå har arbetet pågått och vi har fortsatt att producera.

Hur kan doktrinen, när den är klar, förändra effekterna av räddningstjänstens arbete?

– Förhoppningen är en mycket mer samordnad räddningstjänst och bättre samverkan över huvud taget.
 
– En grundläggande förutsättning för att det ska lyckas är att ELS verkligen sprids, diskuteras och implementeras i utbildningar och ute i räddningstjänst. Vi vet av erfarenhet att det ofta är det som fallerar, det saknas pengar och så faller det i glömska. Det fanns t.ex. resurser, intresse och engagemanget för ”grunder för ledning” på 1990-talet och mycket bra genomfördes. Men mycket av det som gjorts senare tid har aldrig implementerats.

Senast granskad: 1 september 2020

Till toppen av sidan