Till innehåll på sidan

ELS blir det ramverk som i dag fattas när vi talar om ledning

Pia Håkansson jobbar till vardags med utvecklingen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning. Hon har längre tillbaka en bakgrund inom räddningstjänst. I ELS-projektet är Pia brett involverad med särskilt fokus på ledningsprocesser.

Vad/vilka områden jobbar du med i projektet?

Jag fanns med i bakgrundsdiskussionerna när projektet startade upp, och jag arbetade intensivt med de workshopar och den behovsanalys som genomfördes. Just nu har jag fokus i den arbetsgrupp som arbetar med ledningsprocesser. Ett svårt, men roligt arbete – inte minst för att vi själva i arbetsgruppen måste lära oss om ledningsprocesser efterhand som vi jobbar. Men vi håller förstås kontakt med många som är duktiga på detta, både praktiker och forskare.

Vilka konsekvenser har pandemin fått för arbetet med ELS? 

Egentligen tror jag inte att pandemin har fått, eller får, så stora konsekvenser för resultatet av ELS. Pandemin kommer säkert att påverka krisledning och samverkan i samhället i stort, och därmed påverkas ju även räddningstjänsten som en aktör bland flera. Men ELS har ju sitt största fokus på räddningstjänstens interna ledningsarbete – och det kanske inte påverkats jättemycket av pandemin. Sen finns det säkert delar som ändå kommer påverkas på något sätt framöver, exakt vad är svårt att säga idag eftersom erfarenheter först måste utvärderas och tas om hand.

Däremot har själva arbetet i projektet påverkats i större omfattning. Innan träffades hela arbetsgruppen med jämna mellanrum för att stämma av. Under våren har detta helt och hållet skett på distans – i stort tycker jag det fungerat förvånansvärt bra, sen är det vissa delar där det finns behov av att rita, visa och förklara, och det är ju svårare på distans. Men det har ändå gått på något sätt!

Dessutom har en stor del av projektets medlemmar blivit hårt belastade i pandemin och det blir förstås kännbart i projektet. De har stått, och står, i en direkt hantering av pandemin i sin ordinarie organisation och samtidigt är det högt tempo i ELS-projektet. Men – detta blir ju också en garant för kopplingen mellan praktiken och projektet.

Vilka effekter av doktrinen, när den är klar, ser du framför dig?

Att vi bättre förstår varandra när vi talar ledning inom kommunal räddningstjänst! Jag tycker att det idag saknas stora delar av det ramverk som behövs för att diskutera de här frågorna, och jag hoppas ELS ska bidra till det. Ett ramverk att kunna diskutera utifrån! Idag beskriver en räddningstjänst något på ett visst vis, och en annan räddningstjänst på ett annat, och vi kan nästa inte avgöra om vi i grunden menar likadant eller helt olika. Där hoppas jag mycket på ELS! Sen kommer förstås vissa delar av ELS ge en mer direkt enhetlighet, t.ex. de delar som handlar om roller.

En förhoppning är också att utbildningssidan, både MSB:s utbildningar och räddningstjänsternas egen utbildningsverksamhet, ska få ett stöd av ELS. Jag tror utbildningssidan kommer hitta mycket matnyttigt i doktrinen. Utbildningsverksamheten är jätteviktig – där lägger vi grunden till mycket!

Senast granskad: 5 oktober 2020

Till toppen av sidan