Till innehåll på sidan

Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS)

MSB driver projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) tillsammans med flera räddningstjänster och aktörer. Målet är ett enhetligt ledningssystem som stärker förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser.

Handboken Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst beslutades den 15 juni 2021. Den är ett viktigt steg i den pågående utvecklingen för stärkt förmåga till ledning och för mer enhetliga räddningsledningssystem där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas.

Utvecklingsarbeten pågår för fullt i hela landet och kunskap om ELS behövs som stöd för räddningstjänst. 

Regionala ledningsutvecklare står till tjänst

För att möta räddningstjänstens nuvarande och kommande behov, behöver MSB i det fortsatta utvecklingsarbetet kunskap om befintliga och planerade samverkansstrukturer, arbetssätt och utmaningar. Därför har myndigheten tecknat avtal med tolv räddningstjänstorganisationer om regionala ledningsutvecklare. Deras uppgift är att förmedla information och utbyta kunskap  mellan MSB och räddningstjänstorganisationerna i Sverige, såväl som mellan räddningstjänstorganisationerna.

Utvecklingen fortsätter

Fortsatta utvecklingsprojekt som rör ELS planeras till och med 2023 och innebär bland annat stöd kring metoder, beslutsstödsystem samt ledning under höjd beredskap. Stödet kring ledning kommer att fortsätta även efter det.

MSB:s ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst har anpassats efter det enhetliga ledningssystemet och sjösattes vårterminen 2022. I projektet har därför funnits representation från MSB:s utbildningsorganisation.

Per Delhage:

– Jag hoppas på fortsatt hög delaktighet från räddningstjänst

I början av april remitterades Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Den 15 april genomfördes ett tillfälle för dialog med remissinstanserna. Per Delhage är ny projektledare för ELS.

Presentation från remissdialog 15 april

Intervju: Jag hoppas på fortsatt hög delaktighet från räddningstjänst

Porträtt av Pia Håkansson


Pia Håkansson:
– ELS blir det ramverk som i dag fattas när vi talar om ledning

Pia Håkansson jobbar till vardags med utvecklingen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Intervju: ELS blir det ramverk som i dag fattas när talar om ledning
Porträttbild av Thomas Winnberg

Thomas Winnberg:
– ELS måste spridas, diskuteras och implementeras i utbildningar och verksamheter

Thomas Winnberg, räddningschef i Kiruna, har särskilt fokus på organisation och roller samt taktik, i projektet.

Intervju: ELS måste spridas, diskuteras och implementeras i utbildningar och verksamheter

Porträttbild Matilda Gustavsson

Matilda Gustavsson:
– Ledningsprocesser är relativt outforskade

Ett viktigt område för projektet är att beskriva ledningsprocesser. Matilda Gustavsson, räddningstjänsten Storgöteborg, beskriver arbetet.

Intervju: Ledningsprocesser är relativt outforskade

Porträttbild Mattias Larsson

Mattias Larsson:
– Viljan att utvecklas och anpassa sig avgörande för hur väl ELS lyckas

Mattias Larsson, Arvika-Eda-Säffle räddningstjänst, ingår i ELS projektgrupp och är tillika engagerad i skapandet av Räddningsregion Bergslagen.

Intervju: Viljan att utvecklas och anpassa sig avgörande för hur väl ELS lyckas

Varför ELS?

Erfarenheterna från skogsbränderna 2014 och 2018 visar tydligt på behovet av att samarbeta i stora räddningstjänstkluster och att använda ett gemensamt enhetligt ledningssystem. Räddningstjänster ska kunna leda räddningsinsatser inom sitt eget geografiska område effektivare och ha förmåga att bistå andra räddningstjänster vid omfattande händelser. Då behövs enhetliga arbetssätt och nomenklatur.

Ett enhetligt ledningssystem behövs för att räddningstjänster ska kunna genomföra effektivare räddningsinsatser, från den lilla olyckan till den stora krisen. God och effektiv ledning är en förutsättning när resurser från nationella och internationella aktörer behövs till en insats. Ett enhetligt ledningssystem kommer att stärka räddningstjänsternas förmåga att självständigt eller tillsammans med andra begränsa konsekvenserna för människors liv, hälsa, egendom och miljö.

Projektet ELS

Projekt ELS har bidragit till detta genom att ensa nomenklatur, beskriva ledningsprocesser, förhållningssätt och principer samt ge konkreta exempel på hur räddningsledning kan organiseras. Det är branschens behov, kompetens och lösningar som utgör grunden för det enhetliga ledningssystemet. Därför finns en bred representation från räddningstjänst i projektgruppen för ELS.

Kontakta projektet med e-post.

Målet med projektet är att utveckla den kommunala räddningstjänstens förmåga

  • att utforma (designa) sina ledningsorganisationer
  • att utöva ledning i samband med större och mer komplexa räddningsinsatser
  • till uppskalning av en eller flera räddningsinsatser
  • att integrera skadeplatsnära ledning med övergripande ledning
  • att integrera/sammankoppla ledning med taktik och ledarskap
  • till inriktning och samordning genom samverkan med andra
  • till att landets kommunala räddningstjänster ska kunna hjälpa varandra vid olyckor.

Senast granskad: 23 juni 2021

Till toppen av sidan