Till innehåll på sidan

Gasolgrillar

MSB genomförde under sommaren 2014 marknadskontroll av gasolgrillar i butik. CE-märkning, teknisk information och varningstexter på gasolgrillar kontrollerades. Ungefär hälften av gasolgrillarnas emballage kontrollerades vad gäller varningar och upplysningar. Tillhörande dokument kontrollerades också för en handfull av gasolgrillarna.

Under insatsen kontrollerades 24 gasolgrillar, elva av dem med emballage.

Det fanns brister, hos 22 stycken eller 92 %, antingen i märkning, påskrifter och varningstext på grillen eller i varningar och upplysningar på emballaget.

Det vanligaste felet var att inte ha skrivit ut gastyp på svenska, bristen fanns på 18 produkter. Andra fel, som fanns på 12 produkter, var brister i CE‑märkningen eller att varningstexter var felplacerade eller saknades på grillarna. Två emballage hade felaktivt uppgivet anslutningstryck. En gasolgrill saknade CE-märkning.

Brister korrigerades i huvudsak frivilligt. Produkten som saknade CE-märkning fick ett förbud mot försäljning tills den var försedd med korrekt märkning.

En gasolgrill påträffades utan varningstexter i butik. Importören kommer att kontakta distributörerna och påtala vikten av att varningstexterna inte avlägsnas ens på visningsexemplaret.

PM om marknadskontrollen

Senast granskad: 18 juni 2019

Till toppen av sidan