Till innehåll på sidan

Gasolflaska P11 light

MSB har granskat en gasolflaska av typen P11 light utifrån certifikat och provningsrapport från tillverkaren. Granskningen har gjorts för att se om den uppfyller de krav som ställs i gällande lagar och föreskrifter.

MSB:s bedömning

MSB bedömer att kraven uppfylls och ser inte att den kontrollerade gasflaskan utgör någon säkerhetsrisk.

Hur kontrollen genomförts

MSB har fått ett certifikat och en provningsrapport för flaskan från tillverkaren i Polen. Certifikatet är utfärdat från provningsorganet TÜV NORD i Tyskland. MSB har sedan tittat på flaskan utifrån gällande lagar och regler.

Lagar och föreskrifter som styrt

MSB har med stöd av 13 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods och 10 § förordning (2006:311) om transport av farligt gods, gjort en marknadskontroll över transportabla tryckbärande anordningar.

Dessa regleras mer detaljerat i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2011:3) om transportabla tryckbärande anordningar. Regleringar finns även i

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare. Gasolflaska av typen P11 light faller under dessa lagar och föreskrifter.

 
 

Senast granskad: 18 juni 2019

Till toppen av sidan