Till innehåll på sidan

Bestämmelser för transport av farligt gods genom vägtunnlar

Sedan 2007 finns det bestämmelser i ADR-S om passage genom vägtunnlar
med fordon som transporterar farligt gods. Alla länder som är anslutna till ADR-överenskommelsen har infört samma bestämmelser om restriktioner av farligt gods genom tunnlar.

Vilka ämnen förbjuds?

I ADR-S (kapitel 3.2) finns en tabell över samtliga ämnen som har klassificerats som farligt gods. Denna tabell kallas för Tabell A och är sorterad i UN-nummerordning. I tabellens kolumn 15 anges bland annat den tunnelrestriktionskod (anges inom parantes) som gäller för respektive ämne vid transport genom vägtunnlar.

Restriktioner i svenska vägtunnlar

I Sverige har följande tunnlar restriktioner för transport av farligt gods:

Göteborg

 • Tingstadstunneln (E6): Kategori E
 • Götatunneln (E45): Kategori E
 • Lundbytunneln (del av E6.21): Kategori E

Stockholm

 • Blekholmstunneln (E4.25): Kategori E
 • Hundra Knutars Backe (Drottningholmsvägen (mellan Lindhagensplan och Mariebergsgatan)): Kategori E
 • Klaratunneln (mellan Tegelbacken och Mäster Samuelsgatan): Kategori E
 • Muskötunneln (väg 539 mellan Muskövägen och Muskö) Kategori E.
  Passage för farligt gods är dock möjlig följande tider:
  - mån – fre kl. 09:00-15:00 samt 18:00-07:00
  - sön och helgdag kl. 20:00-15:00

  För passage, ring Trafik Stockholm på 08-695 51 31.
 • Söderledstunneln (E4.25): Kategori E
 • Södra Länken-tunneln (73/222 och 75):
  Kategori B mellan 07:00-19:00 alla övriga tider kategori A
 • Kvarnholmförbindelsen: Kategori E
 • Norra Länken (se figur 1 nedan)
  - Eugeniatunneln (E4 södergående): Kategori B*
  - Gärdestunneln (E4 norrgående och E20 östergående till Karolinertunneln): Kategori B*
  - Hagatunneln (E4 norrgående): Kategori B*
  - Norrtullstunneln (E20 västergående): Kategori B*
  - Norrtullspåfarten (E20 västergående t): Kategori B*

* Denna restriktion gäller inte för ämnen i klass 2 som tillhör klassificeringskoderna F, TF och TFC

Figur 1 (Norra Länken):

Rött = restriktioner enligt beskrivningen under rubrik ”Norra Länken” som föregår figur 1 ovan, utom för klass 2, klassificeringskoderna F, TF och TFC.

Grönt = inga restriktioner för transport av farligt gods.

Öresundsförbindelsen (E20)

För Öresundsbron gäller samma restriktioner som har beslutats för Öresundstunneln. Följande tunnelkategorier har beslutats för tunneln:

 • Mellan klockan 06.00 och 19.00 alla dagar: Kategori D
 • Mellan klockan 19.00 och 06.00 alla dagar: Kategori B

Senast granskad: 17 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan