Till innehåll på sidan

Utveckling och studier

Telematik

Inom det internationella regelarbetet har det under många år pågått ett arbete för att undersöka möjligheterna att införa krav på telematiksystem i regelverken för transport av farligt gods på väg och järnväg. Rapporter från arbetsgruppsmöten och Joint-möten finns redovisade i Sammanställning av det internationella arbetet om telematik vid transport av farligt gods.

Sammanställning av det internationella arbetet inom området telematik–farligt gods

MSB deltar i arbetet och har under de senaste åren finansierat ett antal projekt och studier för att bidra i arbetet utifrån ett svenskt perspektiv.

Rapporterna presenteras i kronologisk ordning nedan:

 

Senast granskad: 19 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan