Till innehåll på sidan

Ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Besiktningsorgan som ska kontrollera fordon ska vara ackrediterade i en särskild ordning.

MSBFS 2011:4 innehåller de särskilda krav som gäller för ackreditering av organ som ska utföra kontroll av fordon enligt bestämmelserna i kapitel 9.1 i bilaga B till föreskrifterna (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

MSBFS 2011:4 föreskrifter om organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Författningen omfattar inte sådana kontroller av allmänna säkerhetsbestämmelser som avses i 9.1.2.3 första stycket i bilaga B till ADR-S och som i Sverige genomförs genom kontrollbesiktning enligt 2 kap. 9 § fordonslagen (2002:574) och 6 kap. fordonsförordningen (2009:211).

Kontrollorganen kan endast ackreditera sig för samtliga typer av objekt dvs. EX/II-, EX/III-, FL-, AT-fordon och MEMU inom en fordonskategori och ackrediteringen ska avse både första kontroll och återkommande kontroll.

Det huvudsakliga syftet med föreskrifterna är att ställa upp krav på kontrollorganen inklusive utbildnings- och kompetenskrav som personalen hos ett kontrollorgan ska inneha och som kontrollorganet kan ackrediteras emot.

Föreskrifterna gäller som tillägg till de föreskrifter som Transportstyrelsen utfärdat för ackreditering av organ för besiktning av fordon.

Senast granskad: 12 juni 2019

Till toppen av sidan