Till innehåll på sidan

Strålskyddsprogram

Verksamheter som hanterar radioaktiva ämnen ska upprätta ett strålskyddsprogram för att förebygga främst långsiktiga men även akuta skador på personal till följd av transport av radioaktiva ämnen.

Vad är ett strålskyddsprogram?

Strålskyddsprogrammet  är ett dokumenterat program som ska redogöra för verksamhetens arbetssätt och handlingsplan för att säkerhetsställa att tillräckliga strålskyddsåtgärder vidtas.

Kraven på strålskyddsprogram finns i avsnitt 1.7.2 i del 1 i ADR-S och RID-S.

Riktlinjer för strålskyddsprogram

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är behörig myndighet för frågor som rör transport av radioaktiva ämnen och har utfärdat riktlinjer för hur strålskyddsprogram kan utformas.

Publikationen har SSM:s beteckning 2004:10 och titeln "Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen"

Strålskyddsprogrammet bör enligt riktlinjerna omfatta minst följande områden:

  • omfattning av transporter,
  • roll- och ansvarsfördelning,
  • dosbedömning och optimering,
  • ytkontamination,
  • separation och andra skyddsåtgärder,
  • beredskap och åtgärder vid olycka,
  • utbildning och information, och
  • kvalitetssäkring.

Innehåll och omfattning av programmet ska vara anpassat till den risk som transporten innebär och de doser som förväntas till personal och allmänhet.

Hur utförligt respektive område behöver beskrivas beror vidare på vad som transporteras (dosrat, A1/A2-värdet, innehåll, antal kollin per år, graden av närvaro i befolkade områden, etc).

Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

Senast granskad: 7 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan