Till innehåll på sidan

Förstärkningsresurs oljeskydd

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid ett oljeutsläpp, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Depåerna finns i Kustbevakningens miljöskyddsförråd som finns i Göteborg, Stockholm (Djurö), Gotland (Slite), Oskarshamn, Härnösand samt Malmö.

Begäran av resurser

Vid behov av förstärkningsresurserna kontaktar räddningsledare eller länsstyrelse MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon: 054-150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm AB

Resurserna utgörs bland annat av:

  • Länsor för styrning och inneslutning
  • Strandskyddsdukar för skydd av stränder.
  • Pumpar och skimmrar för upptagning av olja.
  • Båtar och ATV för materiel- och persontransporter.
  • Personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg för sanerare.
  • Utrustning för upprättande av saneringsplats för saneringspersonal och enklare handverktyg.
  • Aluminiumcontainers och storsäckar för mellanlagring av olja.

När materiel skickas ut bistår MSB initialt med personal för utbildning på materielen .

Räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst har rätt att rekvirera materiel från MSB.

Faktablad om MSB:s förstärkningsresurs oljeskadeskydd

Senast granskad: 4 februari 2021

Till toppen av sidan