Till innehåll på sidan

Arbete med beredskaps- och planeringszoner 2022

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka förbereds. Dessa ska utökas runt kärnkraftverken innan 1 juli 2022.

Internationella erfarenheter visar att om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas. Regeringen beslutade 2020 att nya beredskaps- och planeringszoner som förbättrar dessa möjligheter ska vara införda senast den 1 juli 2022.

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka förbereds. Länsstyrelserna har exempelvis utökat sin planering för utrymning och inomhusvistelse samt utökat förhandsutdelning av jodtabletter och information.

Områdena runt kärnkraftverken utökas

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken är de som kräver mest planering och utökas från ungefär 15 km avstånd till 25 km från kärnkraftverken. Där ska jodtabletter och information delas ut på förhand. Det ska finnas ett system för att kunna varna allmänheten och det ska finnas en planering för utrymning och inomhusvistelse.

Ett större område runt varje kärnkraftverk, som också kräver viss planering, utökas från ungefär 5 till 10 mils avstånd från kärnkraftverken. I de områdena ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet. Det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.

Strålskador ska minskas

Målet med alla planerade åtgärder är att undvika akuta strålskador vid en kärnkraftsolycka och att sena strålskador ska kunna minskas så långt det är möjligt och rimligt. Zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras i praktiken, att samhället kan återhämta sig efter en olycka och att allmänheten ska kunna informeras och under en händelse få kännedom om vilka egna åtgärder de kan vidta.

När zonerna är införda fullt ut uppfyller Sverige internationella krav på beredskap samtidigt som lärdomar från kärnkraftsolyckan i Fukushima har omhändertagits.

Flera myndigheter samarbetar

MSB arbetar, utifrån sitt uppdrag, tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten och berörda länsstyrelser i arbetet med beredskaps- och planeringszonerna.

Om nya beredskaps- och planeringszoner på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Tidslinje över arbetet med beredskapszonerna

 • Maj 2020

  Regeringen fattar beslut om en ny förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

 • 1 januari 2022

  Regeringen fattar beslut i maj om en ny förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

 • Våren 2022

  Avtal sluts med fastighetsägare om montering av utomhusvarning

 • 15 april 2022

  Länsstyrelsen i Uppsala börjar distribuera jodtabletter och broschyr Vid larm från Forsmarks kärnkraftverk – det här behöver du veta till invånare i beredskapszon.

 • 25 april 2022

  Länsstyrelsen i Kalmar börjar distribuera jodtabletter och broschyr Vid larm från Oskarshamns kärnkraftverk – det här behöver du veta till invånare i beredskapszon.

 • 9 maj 2022

  Länsstyrelsen Halland börjar distribuera jodtabletter och broschyr Vid larm från Ringhals kärnkraftverk – det här behöver du veta till invånare i beredskapszon.

 • Våren 2022

  Utomhusvarning monteras på fastigheter.

 • 1 juli 2022

  Nya beredskapszoner tillämpas operativt.

 • Hösten 2022

  Utomhusvarning monteras på fastigheter.

 • 2023

  Varningsmottagare för inomhusbruk distribueras till fastigheter i de utökade beredskapszonerna.

 • 2024

  Nya varningsmottagare för inomhusbruk distribueras till fastigheter som sedan tidigare haft varningsmottagar.

Senast granskad: 21 april 2022

Till toppen av sidan