Till innehåll på sidan

Kampanjen Aktiv mot brand

Aktiv mot brand-kampanjen vill både påverka privatpersoner att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma och få fler att testa brandvarnaren regelbundet.

Kampanjen är en långsiktig satsning och startade 2012. Olika lokala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt arbetar med brandskydd i bostäder kan delta.

Gemensamt material och budskap är en styrka

Alla organisationer som ansluter sig till kampanjen kan använda det gemensamma material som MSB tar fram utifrån aktuell problembild. Ju fler vi är som använder samma budskap samtidigt desto större blir effekten. År 2020 kör MSB kampanjen enligt detta koncept för sista gången. Under perioden vecka 48-52 annonserar vi i sociala medier (Dinsäkerhet.se: Instagram, Facebook och MSB:s YouTube-kanal) samt i radio, budskap riktade till unga vuxna och övrig allmänhet.

Inför advent och Brandvarnardagen 1 december, sker aktiviteter lokalt, regionalt och nationellt. 

De övergripande kampanjbudskapen är: "Skydda dig mot brand" och "Skydda någon du tycker om mot brand". De betonar både det personliga ansvaret och omtanken om andra.

Budskapet kan varieras på många olika sätt. 

 • Skydda din familj mot brand
 • Skydda din partner mot brand
 • Skydda grannen mot brand

De kan också kombineras med olika tilläggsbudskap.

 • Skydda dig mot brand – testa din brandvarnare
 • Skydda dig mot brand – kom ihåg att släcka ljusen
 • Skydda dig mot brand – alltid brandfilt i köket

Anpassa efter egna ambitioner och förutsättningar

Medverkande organisationer väljer själva vilka aktiviteter som passar dem. Innehållet i kampanjen kan användas i räddningstjänsternas uppgift med information och rådgivning och bostadsbolagens introduktioner för nya hyresgäster.

Kampanjmaterial 2020

Det finns ett gemensamt kampanjmaterial tillgängligt för att använda i egen kommunikation med allmänheten, se nedan.

Varje organisation planerar och genomför sina kampanjaktiviteter. Kostnaden för produktion och annonsplats står organisationen för själv. Vanliga aktiviteter är:

 • annonsering i utvalda kanaler
 • utställning i gallerior, på torget, vid mässor och festivaler
 • kommunikation i sociala medier
 • hembesök 

Information om hembesök

Filer

Annons brandvarnare 1080x1350 px (png)Annons ljus 1080x1350 px (png)Annons mobiltelefon/tipsa 1080x1360 px (png)Bild brandvarnare 640x400 px (png)Bild ljus 640x400 px (png)Bild brandvarnare 1100x500 px (png)Bild ljus 1100x500 px (png)

Rörligt material för sociala medier

Ljudet av en bostadsbrand - Instagram stories (mp4)Ljudet av en bostadsbrand - sociala medier (mp4)Ljudet av en bostadsbrand (YouTube)

 • Riktlinjer för användande av kampanjmaterialet Aktiv mot brand

  Använd gärna vårt material, riktlinjerna och kampanjmanual finns som ett stöd för dig.

  Riktlinjer

  • Att vara deltagare i Aktiv mot brand innebär att den egna organisationen ställer sig bakom de budskap och rekommendationer som kampanjens material förmedlar.
  • Kampanjmaterialet får användas vid aktiviteter där syftet är att motivera allmänheten att ta aktivt ansvar för det egna brandskyddet i bostaden.
  • Kampanjmaterialet ska användas i informations- och kunskapshöjande syfte om vanliga brandrisker, vikten av fungerande brandskyddsutrustning och rätt agerande om brand bryter ut i hemmet.
  • Materialets format och grafiska profil får inte ändras.
  • Kommersiella aktörer får använda kampanjmaterialet för att uppmärksamma vuxna på vanliga brandrisker, vikten av fungerande brandskyddsutrustning och rätt agerande om brand bryter ut i hemmet.
  • Kampanjmaterialet eller symbolen för Aktiv mot brand får inte användas som kvalitetsstämpel/certifiering eller motsvarande för tjänster och produkter eller som varumärke för marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter.
  • Det är tillåtet att publicera kampanjmaterialet i informationssyfte. Kampanjmaterialet ska dock tydligt särskiljas från annonsering om tjänster och produkter.
  • Aktiv mot brand är inte en kampanj på uppdrag av MSB, det är något ni deltar i och som är gemensamt framtagen av flera organisationer.
  • Symbolen för Aktiv mot brand är varumärkesskyddad.

Frågor och svar

 • Hur länkar jag till SMS-tjänsten?

  Om ni vill länka till SMS-tjänsten är det adressen skyddigmotbrand.se som gäller. Denna går under kampanjperioder antingen rakt till SMS-tjänsten eller till dinsäkerhet.se. 

  dinsäkerhet.se

 • Hur avregistrerar man sig från SMS-påminnelsen?

  Om någon hör av sig till er om hur man avregistrerar sig från tjänsten är det "MSB stopp" (utan ") man ska skicka som svar på registrerings-SMS. Om det inte fungerar kontakta aktivmotbrand@msb.se.

 • Vad är Aktiv mot brand?

  Det är en långsiktigt kampanj vars syfte är att motivera vuxna att ta aktivt ansvar för sitt eget brandskydd och öka kunskapen om brandrisker i hemmet. Det finns ett gemensamt material och gemensamma budskap som berörda kan använda i kommunikation med egna målgrupper.

 • Vad är bakgrunden till Aktiv mot brand?

  Kampanjen är en del av Sveriges arbete med att stärka brandskyddet för privatpersoner. Människors egen kunskap om brand och brandskydd liksom förebyggande kommunikation är en viktigt del av det strategiska arbetet med stärkt brandskydd.

 • Hur kan min organisation delta i Aktiv mot brand?

  Din organisation väljer själv ut det material som passar ert lokala sammanhang. Det material som passar era aktiviteter laddas ned från msb.se/aktivmotbrand

 • Vem får delta i Aktiv mot brand?

  Kampanjen är öppen för offentliga organisationer, föreningar och företag som på något sätt arbetar med brandskyddsfrågor i hemmet. Organisationerna kan engagera sig enskilt eller i samarbete. Exempel på aktörer kan vara fastighetsägare, branschorganisationer, räddningstjänster, föreningar, försäkringsbolag och butiker.

 • När på året aktiveras kampanjen?

  Lämpliga tillfällen kan vara vid advent, Brandvarnardagen 1 december, vid terminsstart för universitet och högskola, under Brandskyddsveckan, på FN:s internationella äldredag den 1 oktober och vid vissa andra tillfällen, exempelvis i anslutning till öppna hus på räddningstjänster.

 • Vad och när är Brandvarnardagen?

  Den 1 december är temadag för brandvarnaren. Under dagen eller i samband med den genomförs olika aktiviteter för att påminna om att kontrollera om den egna brandvarnaren fungerar. Dagen är instiftad för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet, i Sverige men också i övriga Norden. Beslutet om en gemensam nordisk brandvarnardag togs av de nordiska försvarsministrarna 2011. Den första nordiska Brandvarnardagen uppmärksammades lördag den 1 december 2012.

 • När på året får min organisation använda kampanjmaterialet?

  Materialet kan användas när som helst på året. Det finns dock fyra tidpunkter på året då kampanjen kraftsamlar. Det är vid höstterminstart för högskolor och universitet, i och med Brandskyddsveckan (v. 37), på FN:s äldredag 1 oktober och på Brandvarnardagen 1 december. Är vi många som använder samma budskap vid samma tid blir effekten större.

 • Vad kostar det att delta i kampanjen?

  Allt kampanjmaterial är kostnadsfritt. 

 • I Aktiv mot brand används räddningstjänsterna som en av flera avsändare. Vilken organisation syftar det på?

  Räddningstjänsterna är ett samlingsbegrepp som används i kampanjen för att göra det möjligt för alla räddningstjänster att använda materialet. 

Bakgrund

Kampanjen har från början arbetats fram tillsammans med räddningstjänsterna, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Svensk försäkring, Fastighetsägarna Sverige, länsstyrelserna och MSB.

Den ingår i samarbetet och varumärket Aktiv mot brand som har sin utgångspunkt i Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan. 2020 är sista året MSB gör en kampanj enligt detta koncept.

Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan