Till innehåll på sidan

MSB kontaktpunkt gentemot anhöriga och överlevande från M/S Estonias förlisning

MSB är statens kontaktpunkt för anhöriga och överlevande från M/S Estonias förlisning och kontaktrollen innebär i huvudsak att besvara frågor och bereda ärenden som inkommer rörande förlisningen och de utredningar som följde.

Haveriutredningen av M/S Estonias förlisning togs fram av en gemensam kommission med representanter från Estland, Finland och Sverige, JAIC.

Den svenska översättningen av haverirapporten

Gravfrid

Vraket efter M/S Estonia och ett koordinatsatt område i Östersjön betraktas som ett sista vilorum för de som omkom i katastrofen. Verksamhet som stör offrens sista vilorum ska enligt överenskommelsen mellan Estland, Finland och Sverige kriminaliseras (gravfrid). Att störa gravfriden är straffbart enligt lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget M/S Estonia.

Minnesceremoni

Under 2019 hedrades offren i Estoniakatastrofen i en minnesceremoni som arrangerades av MSB. Med anledning av 25-årsminnet beviljades två anhörigorganisationer, SEA (Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga) samt FAE (Föreningen anhöriga Estonia, Lindesberg) ekonomiskt bidrag från MSB.

Aktuellt

Utrikesministrarna i Estland, Finland och Sverige uttalade sig den 28 september 2020 om att de gemensamt ska bedöma alla eventuella betydande nya uppgifter om katastrofen med M/S Estonia som inte har rapporterats tidigare

Gemensamt uttalande av utrikesministrarna i Estland, Finland och Sverige på regeringens webbplats

Senast granskad: 28 september 2020

Till toppen av sidan