Till innehåll på sidan

Fakta SNAM

MSB upprätthåller en beredskap för att, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter, Swedish National Air Medevac (SNAM).

SNAM bygger på ett koncept med kvalificerad flygmedicinskt utbildad och samövad personal, medicinsk utrustning som är designad och typgodkänd av flygbolaget och den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA. Insatsen leds av en samövad stabsfunktion.

SNAM -flygplanet byggs om från vanligt trafikflygplan i ordinarie trafik till kvalificerat ambulansflygplan på högst sex timmar. Det står således inget flygplan färdigt i beredskap, utan detta görs vid varje enskilt tillfälle. SNAM är inte avsett att vara en primärtransport utan används som sekundärtransport först efter att patienterna är stabiliserade och deras medicinska tillstånd medger transport med flyg.

Räckvidd

Utan besättningsbyte, tankning och påfyllnad av syrgas: En radie av 300 mil från Stockholm/Arlanda. Vid behov kan flygplanet återställas och göras klart för förnyad insats med ny personal, vilket tar omkring tolv timmar.

Anspänningstid

6 timmar från beslut att påbörja en insats till dess att personalen ska vara på Arlanda.
Kapacitet: SNAM kan samtidigt evakuera:

 •  6 intensivvårdspatienter
 • 6-12 lättare skadade patienter
 • 15-20 gående patienter eller anhöriga

Personal

Vid en SNAM-insats krävs cirka 28 personer ombord. Sammansättningen består normalt av

 • åtta läkare
 • elva specialistsjuksköterskor
 • en medicinsk koordinator
 • en insatskoordinator
 • en turn around coordinator
 • flygtekniker
 • två piloter
 • tre kabinpersonal.

Vid en insats anställs den medicinska personalen av Region Västerbotten, som även har det medicinska vårdgivaransvaret för SNAM. SAS och MSB anställer och ansvarar för sin respektive personal.

Innan flyginsatsen genomförs kan en bedömningsenhet sändas till platsen där de skadade finns. I bedömningsenheten ingår medicinska, tekniska samt koordinerande funktioner som på plats kan göra behovsbedömningar, prioriteringar och andra nödvändiga förberedelser innan flygplanet landar.

Personalpool

Cirka 180 personer har utbildats inom SNAM och ingår i medverkande parters personalpooler. Cirka 120 är medicinsk personal, MSB har åtta personer utsedda och SAS cirka 50 personer att ingå i SNAM.

Personal från MSB

Individer som ingår i MSB:s resursbas bemannar positioner som Insatschef i insatsledningen, samt koordinator i bedömningsenheten-och i flygenheten. Under en insats har MSB även en utsedd projektledare.

Den medicinska personalen rekryteras och anställs av Region Västerbotten. Personalpoolen hos regionen består av drygt ungefär 120 personer. Personalen är läkare, specialistsjuksköterskor och medicintekniker.

SAS

Flygbolaget ansvarar för sin anställda personal. Personal hos SAS som ingår i SNAM är:

 • 6 turn around coordinatorer
 • 6 flygtekniker
 • 10 piloter
 • 20 kabinpersonal    
 • 15 flygtekniker (utbildade för ombyggnation)
 • dispatchers

The SNAM Stretcher – MICU (Medical Intensive Care Unit)

 •  Vikt 85 kg
 • 1 800 liter syrgas i bårunderredet   
 • 4 timmar självförsörjning av elektricitet
 • Möter alla krav som ställs på en civil sjukvård gällande patientsäkerhet.
 • Olika typer av ström kan användas såsom 115-230 VAC, 50-400 Hz och 10-30 VDC

Utrustning som finns med på båren är:

 • Ventilator
 • Infusionspump
 • Defibrillator
 • Sug
 • Analys system för blodgas och andra prover

Kopplingsmodulen för MICU-båren (SIM)

På den så kallade Stretcher Interface Module (SIM) monteras MICU-båren.

Fakta SIM:

 • Kopplad till flygplanet genom en 115 V, 400 Hz kontakt
 • 7 000 liter av medicinsk syrgas
 • Sugsystem

 

Senast granskad: 13 maj 2019

Till toppen av sidan