Till innehåll på sidan

Projekt ERIA - Early Responders Innovation Arena

Projektet ERIA ska möjliggöra att MSB:s utbildningsinfrastruktur i Revinge och Sandö används som ett verklighetslabb.

Verklighetslabbet bygger på en kombination av virtuella, simulerade och verkliga skeenden och miljöer. Här ska innovatörer, forskare, blåljuspersonal- och andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap, tillsammans med pedagoger och studerande, kunna testa och undersöka framtidens metoder, processer och teknik under verklighetsnära och säkra förhållanden.

Filmen här nedan beskriver hur ERIA fungerar.

 

Bilderna illustrerar hur verklighetslabbet fungerar. Klicka för att förstora dem.

Workshopar om innovation

Under 2019 och början av 2020 genomfördes fyra självständiga workshopar, kallade innovationsdialoger, för att skapa en fördjupad dialog om innovation och dess förutsättningar inom blåljusområdet. Workshoparna genomfördes också för att ge input till arbetet med att skapa ett koncept för hur MSB:s egen utbildningsinfrastruktur kan användas för att stödja utveckling och innovation.

Innovationsdialogerna utgjordes av en kombination av presentationer och workshops med inbjudna företrädare för myndigheter, räddningstjänster och intresseorganisationer. De faciliterades och dokumenterades av forskare.

Sammanfattning av workshoparna finns under Genomförda aktiviteter nedan.

 • Genomförda aktiviteter

  2020

  Den 10 mars genomfördes Dialogworkshop 4. Temat var Kunskapsförsörjning och hållbarhet

  Mellan april-juni genomfördes flera mindre försök med räddningstjänstmateriel i samarbete med medarbetare inom MSB:s utbildningsverksamhet.

  23 januari genomfördes Dialogworkshop 4 på temat Kunskapsförsörjning och hållbarhet

  2019

  4 december stöttade vi Aktörsgemensam UAS-workshop

  19-20 november fanns vi på plats på Mötesplats Samhällssäkerhet i FOI:s monter hos Samverkansplattform H2020

  19 november deltog vi på Mötesplats Samhällssäkerhet i ett seminarium om Innovation för en mer effektiv räddningstjänst

  18 november genomfördes Dialogworkshop 3 på temat En försöksagenda för 2020.

  2-3 oktober var det testdagar på Revinge. Live-simulerade tester av vägledning för solceller och som stöd till framtagande av vägledning för alternativa drivmedel

  9-13 september genomfördes ett brandförsök av CNG-flaskor på Sandö

  5 september genomfördes Dialogworkshop 2 på temat Testmetodik för innovation i centrala Stockholm.

  29 augusti deltog vi på Vinnovas konferens Innovation i myndigheter – för att möta komplexa samhällsutmaningar.

  28-29 augusti ställde ERIA-projektet ut på Danske Beredskaber konferens och mässa i Odense, Danmark.

  13 juni höll ERIA workshop på konferensen I4CM - Innovation for Crisis Management

  10-11 juni genomfördes testdagar på Sandö. Dokumentation kommer snart.

  28-29 maj deltog ERIA i Samverkansseminariet som arrangerades av Kunskapsplattform Ledning.

  11 april genomfördes Dialogworkshop 1 på temat Drivkrafter för innovation inom skydd och undsättning.

  Sammanfattning från workshops:

  Sammanfattning av ERIA workshop 4 2020-03-10

  Sammanfattning av ERIA workshop 3 2019-11-18

  Sammanfattning av ERIA workshop 2 2019-09-05

  Sammanfattning av ERIA workshop 1 2019-04-11

   

   

Vinnova

Senast granskad: 15 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan