Till innehåll på sidan

Projekteringsanvisning för upphandlade reservkraftsystem Typ MSB 2014 och 2018

MSB har genom EU-upphandling slutit ramavtal avseende leverans av reservkraftsystem. Upphandlingen är i första hand avsedd för anläggningar inom myndighetens ansvarsområde. Denna projekteringsanvisning utgör underlag vid projektering av reservkraftsanläggningar upphandlade enligt ramavtalet.

Senast granskad: 15 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan