Till innehåll på sidan

Ledningsplatser

MSB stödjer utveckling av ledningsplatser genom rådgivning och delfinansiering.

Utformning och konstruktion av ledningsplatser och dess ledningssystem är viktig för att kunna leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser. Ledningsplatsen måste utformas och utrustas så att samhällsviktiga verksamheter kan fungera även i svåra situationer.

Ledningsplatser

MSB bidrar till att stärka ledningsförmågan på lokal, regional och nationell nivå för de aktörer som ska leda, samordna, samverka och informera vid allvarliga olyckor och kriser.

Detta gör vi genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag till tekniska åtgärder som kan vidtas för att stärka ledningsförmågan och säkerställa robusta ledningsfunktioner.

MSB finansierar till exempel Rakelutrustningen vid länsstyrelsernas ledningsplatser och har möjlighet att stödja kommunernas införande med upp till 50 procent av investeringskostnaderna. Det innebär också att man kan söka bidrag från krisberedskapsanslaget, anslag 2:4, för att investera i Rakel.

Områden som omfattas är:

  • På lokal nivå stödja kommunerna vid produktion av räddningscentraler och kommunala ledningsplatser samt stödja med teknisk rådgivning och information avseende säkerhet och robusthet i kommunalteknisk försörjning.
  • På regional nivå förvalta och utveckla länsstyrelsernas ledningsplatser.
  • På regional och lokal nivå stödja landstingen vid produktion av regionala ledningsplatser inklusive ledningsplatser vid akutsjukhusen.
  • På central nivå stödja med teknisk rådgivning och utarbeta förslag på tekniska åtgärder för uppbyggnad av myndigheternas ledningsplatser.
  • Förvalta, utveckla och vara sammanhållande för svenska myndigheter gällande det säkra myndighetsnätet SGSI (Swedish Government Secure Intranet).
  • Stödja samhällets aktörer i frågor som rör Försvarets telenät (FTN).

Vägledning för ledningsplatser

Senast granskad: 10 september 2021

Till toppen av sidan