Till innehåll på sidan

Utvärdering

Att identifiera styrkor och brister, i hur vi har hanterat samhällsstörningar i samverkan med andra, hjälper oss att ta fram åtgärder för att förfina hanteringen. Här finns olika verktyg som ger stöd för att utvärdera er egen organisations arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv.

Vägledning för utvärdering

Ifyllningsbar checklista för utvärdering (Word)Utvärdera mera

Vägledning – Utvärdering av hantering av inträffade händelser

Frågebank för utvärdering

Här finns frågor som ger stöd för att utvärdera er egen organisations arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv.

Ladda ner hela den samlade frågebanken som Wordfil

After Action Review (AAR)

After Action Review (AAR) är en strukturerad dialogmetod där involverad personal tillsammans utvecklar och förbättrar sin verksamhet.

Handledning för dig som vill börja använda After Action Review – AAR – En metod för att utveckla verksamheten genom dialog

Kort instruktionsfilm med fokus på dialogledarens roll

Webbutbildning för räddningstjänstpersonal

Webbutbildningen After Action Review

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan