Till innehåll på sidan

Stöd i att implementera Gemensamma grunder

MSB kan ge stöd i att implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

På den här sidan

Varje aktör ansvarar för att implementera arbetssätten i sin egen organisation.

Syftet med MSB:s stöd är att hjälpa aktörer gå från teori till att praktiskt om sätta Gemensamma grunder i egen organisation och aktörsgemensamt.

Så bedrivs MSB:s stöd

Målgrupperna är aktörer som arbetar med krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå.

1. Material

Det finns en mängd informations- och utbildningsmaterial att ta del av, ladda ner och använda för interna utbildningar.

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd2. Utbildning

  • Grundutbildning för aktörer om Gemensamma grunder
    Tid: 2-4 tim.
    Innehåll: krisberedskapens grunder, förhållningssätt och arbetssätt för Gemensamma grunder.
  • Grundutbildning för chefer och ansvariga för aktörsgemensam hantering och arbetssätt.
    Tid: 2-4 tim.
    Innehåll: Utifrån ledning och beslutsmandat använda Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och ISF-stöd för den aktörsgemensamma hanteringen.

3. Processtöd

Vid kontakt med intresserad aktör tittar vi tillsammans på möjliga arbetssätt för utveckling av aktörsgemensamma förhållningssätt och arbetssätt.

Kontakt

Gunnel Rosenkvist
0771-240240

 

Senast granskad: 29 september 2020

Till toppen av sidan