Till innehåll på sidan

Om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning är ett nationellt aktörsgemensamt förhållnings- och arbetssätt vid samhällsstörningar.

Vid samhällsstörningar involveras många aktörer. Det innebär många utmaningar kring hur vi kontaktar varandra, delar information och analyserar händelser, samt inriktar åtgärder och resurser mot ett gemensamt mål.

Därför har MSB, tillsammans med ett stort antal samhällsaktörer, tagit fram Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Utgångspunkten är Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar och de principer och regelverk som aktörer behöver känna till vid hantering av samhällsstörningar.

De gemensamma grunderna innehåller förhållningssätt och arbetssätt för att öka förmågan att hantera samhällsstörningar.

För att:

  • uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning
  • skydda samhällets skyddsvärden
  • använda samhällets resurser effektivt

Bakgrund

Gemensamma grunder baseras på både praktisk erfarenhet och forskning och togs fram i ett projekt i samverkan med ett 70-tal aktörer mellan åren 2012 och 2014.

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan