Till innehåll på sidan

Filmer om gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Här finns fler kortfilmer om gemensamma grunder för samverkan och ledning. Filmerna är lämpliga att använda vid utbildning/distansundervisning eller som komplement vid workshop eller seminarier.

Film om Lokal Inriktnings- och samordningsfunktion – Lokal ISF

Filmen beskriver hur de aktörsgemensamma formerna kan se ut på lokal nivå i en kommun i enligt med Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Vi får också ta del av exempel från praktisk tillämpning i några kommuner där vi får träffa företrädare för Västerås stad och Örebro kommun. Medverkar gör också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Här kan du ladda ner mer material om Lokal ISF

Introduktion till gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Bakgrund till projektet, syfte och resultat. Medverkande är Olof Ekman, Per-Åke Nilsson, Jenny Knuthammar och Lena Mäenpää.

Utgångspunkter:

En övergripande presentation av utgångspunkter och förhållningssätt

Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om den utökade ansvarsprincipen, Vikten av helhetssyn samt behov och effekter.

Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning

Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om samverkansformerna: inriktnings- och samordningskontakt inriktnings- och samordningsfunktion och stöd till inriktnings- och samordningsfunktion

Ett aktörsgemensamt språk

Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om det gemensamma språkbruket som underlättar kontakter mellan aktörer. Två termer lyfts fram: aktörsgemensam och samhällsstörning.

Inriktning och samordning som effekter

Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om innebörden i termerna inriktning, samordning, samverkan och ledning som ska underlätta kontakter mellan aktörer.

Förhållningssätt:

Medvetet beslutsfattande

Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om beslutsfattande i aktörsgemensamma sammanhang.

Tid som kritisk faktor

Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om tidsaspekterna vid hanteringen av en samhällsstörning och vikten av att ta initiativ och agera tidigt.

Arbetssätt:

Helhetsmetoden

Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om helhetsmetoden som ett sätt att se behov, resurser och effekter grundad på en helhetssyn.

Informationsdelning - en förutsättning för att skapa lägesbild

Jonas Landgren, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, berättar om ett antal rekommenderade arbetssätt som främjar effektiv informationsdelning mellan aktörer vid hanteringen av samhällsstörningar.

Lägesbilder ger bättre överblick

Jonas Landgren, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, berättar om lägesbilder och vad de bör innehålla för att kunna vidta lämpliga och samordnade åtgärder, enskilt eller aktörsgemensamt vid samhällsstörningar.

 

Analysmodeller för lägesbilder

Jonas Landgren, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, berättar om olika modeller för lägesanalys för att underlätta bedömningen av en händelse och dess konsekvenser.

 

Samverkanskonferenser

Jonas Landgren, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, berättar om betydelsen av strukturerade samverkanskonferenser för att underlätta utbyte av information mellan aktörer vid samhällsstörningar.

 

 

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan