Till innehåll på sidan

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd

Här har vi samlat alla publikationer och allt informations- och utbildningsmaterial. Materialet kan laddas ned härifrån, publikationerna kan beställas i tryckta exemplar kostnadsfritt.

Grundmaterial

Filmer

Det finns korta presentationsfilmer om de olika delarna i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Filmerna är lämpliga att använda vid utbildning och distansundervisning eller som komplement inför eller vid självstudier, seminarium eller utbildning.

Filmer om gemensamma grunder, introduktion, utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt

Utvärderingsmaterial

Att identifiera styrkor och brister, i hur vi hanterat samhällsstörningar i samverkan med andra, hjälper oss att att ta fram åtgärder för att förfina hanteringen. Här finns olika verktyg som ger stöd för att utvärdera er egen organisations arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv.

Vägledning för utvärdering

Ifyllningsbar checklista för utvärdering (Word)Utvärdera mera

Vägledning – Utvärdering av hantering av inträffade händelser

 

Frågebank för utvärdering

Här finns frågor som ger stöd för att utvärdera er egen organisations arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv.

Ladda ner hela den samlade frågebanken som Wordfil

After Action Review (AAR)

After Action Review (AAR) är en strukturerad dialogmetod där involverad personal tillsammans utvecklar och förbättrar sin verksamhet.

Handledning för dig som vill börja använda After Action Review – AAR – En metod för att utveckla verksamheten genom dialog

Kort instruktionsfilm med fokus på dialogledarens roll

Utbildningsmaterial

För ytterligare fördjupning finns åtta moduler uppdelade på olika teman inom aktörsgemensam hantering.

 • Handledning för utbildning

  Handledningen är till stöd för dig som ska genomföra övergripande utbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Handledningen innehåller en beskrivning av de olika delarna i grunderna med anvisningar till handledaren, lästips och förslag på övningar och diskussionsfrågor.

  Handledning för utbildning

 • Aktörsgemensamma former

  Aktörsgemensamma former

  Tid: 3,5 timmar

  Utbildningen ger kunskap om aktörsgemensamma former för inriktning och samordning. Dessa kan tillämpas av alla aktörer på alla samhällsnivåer och har betydelse för att underlätta kontakter och samordna åtgärder och ger förutsättningar för att effektivt använda samhällets resurser. Utbildningen bygger på att du har kunskap om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar.

  Innehåll:

  • Arbetssätt
  • Roller
  • Värdskap och koordinering

  PM:  Aktörsgemensamma former

  Presentation: Aktörsgemensamma former

  Filmer om Gemensamma grunder

 • Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

  Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

  Materialet är ett kompletterande material till - Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar: en vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning (MSB1266).

  Introduktionsutbildningen motsvarar ca en halv dags utbildning och innehåller fakta om vägledningen, beskrivningar av arbetsmetoden samt diskussionsfrågor. Målgrupp för materialet är alla som berörs av hantering av samhällsstörningar, inte bara kommunikatörer.

  På anteckningssidorna hittar du talmanus och tips till dig som utbildar.  Anpassa gärna bildspelet utifrån gruppens behov. Materialet kan användas i såväl aktörsgemensamma som aktörsinterna sammanhang.

  Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

   

Mallar och exempel

Nedan kan du ladda hem mallar för Lokal ISF samt exempel på praktiska tillämpningar.

Senast granskad: 29 juni 2022

Till toppen av sidan