Till innehåll på sidan

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd

Här har vi samlat alla publikationer och allt informations- och utbildningsmaterial. Materialet kan laddas ned härifrån, publikationerna kan beställas i tryckta exemplar kostnadsfritt.

Faktablad

Faktablad om Gemensamma grunder för samverkan och ledningFaktablad som beskriver alla publikationer och allt informations- och utbildningsmaterial

Grundmaterial

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningarSammanfattning Gemensamma grunder

Lägesbilder - att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

 

Vägledningar

Vägledning - Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar med utgångspunkt i geografiskt områdesansvarVägledning för lokal ISF: att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret

Vägledning - Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningarVägledning för beslutsfattande i samband med samhällsstörningar

 

Verktygslåda för utvärdering och erfarenhetsåterföring

Att identifiera styrkor och brister, i hur vi har hanterat samhällsstörningar i samverkan med andra, hjälper oss att ta fram åtgärder för att förfina hanteringen. Här finns olika verktyg som ger stöd för att utvärdera er egen organisations arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv.

Verktygslåda för utvärdering och erfarenhetsåterföring

 

Samlingssida för material om Lokal ISF

En Lokal ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta överenskommelser om inriktning och samordning, på lokal nivå. Möten i den lokala ISF:en, fysiska eller på distans, genomförs för att komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras.

Samlingssida för material om Lokal ISF

Stöd i arbetet

Presentationer

Introduktionspresentation

Ger en översikt av de gemensamma grunderna och förklarar varför det är viktigt att öka samhällets förmåga att hantera störningar.

Introduktionspresentation om Gemensamma grunder för samverkan och ledningGenerell presentation

En flexibel presentationen som illustrerar varje kapitel eller kunskapsområde i de gemensamma grunderna med en bild. Kan anpassas efter dina egna ord, behov och målgrupp.

Generell presentation om Gemensamma grunder för samverkan och ledningLång presentation

Presentationen illustrerar varje kapitel eller kunskapsområde med två till tre bilder. Den är ett basmaterial. Tanken är att du gör ett urval av materialet som passar behoven och situationen där du ska använda den. Den är inte tänkt att köras som en lång utbildning.

Lång presentation om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Utbildningar och handledning

För ytterligare fördjupning finns åtta moduler uppdelade på olika teman inom krisledning. Varje modul innehåller kursmaterial samt handledning så att utbildningarna ska kunna hållas av interna eller externa kursledare inom berörda verksamheter.

• Basmoduler
• Fördjupningsmoduler
• Handledning

Basmoduler

 • Aktörsgemensamma former

  Aktörsgemensamma former

  Tid: 3,5 timmar

  Utbildningen ger kunskap om aktörsgemensamma former för inriktning och samordning. Dessa kan tillämpas av alla aktörer på alla samhällsnivåer och har betydelse för att underlätta kontakter och samordna åtgärder och ger förutsättningar för att effektivt använda samhällets resurser. Utbildningen bygger på att du har kunskap om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar.

  Innehåll:

  • Arbetssätt
  • Roller
  • Värdskap och koordinering

  PM:  Aktörsgemensamma former

  Presentation: Aktörsgemensamma former

  Filmer om Gemensamma grunder

Fördjupningsmoduler

 • Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

  Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

  Materialet är ett kompletterande material till - Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar: en vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning (MSB1266).

  Introduktionsutbildningen motsvarar ca en halv dags utbildning och innehåller fakta om vägledningen, beskrivningar av arbetsmetoden samt diskussionsfrågor. Målgrupp för materialet är alla som berörs av hantering av samhällsstörningar, inte bara kommunikatörer.

  På anteckningssidorna hittar du talmanus och tips till dig som utbildar.  Anpassa gärna bildspelet utifrån gruppens behov. Materialet kan användas i såväl aktörsgemensamma som aktörsinterna sammanhang.

  Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

   

 • Handledning för utbildning

  Handledningen är till stöd för dig som ska genomföra övergripande utbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Handledningen innehåller en beskrivning av de olika delarna i grunderna med anvisningar till handledaren, lästips och förslag på övningar och diskussionsfrågor.

  Handledning för utbildning

Filmer

Det finns korta presentationsfilmer om de olika delarna i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Filmerna är lämpliga att använda vid utbildning och distansundervisning eller som komplement inför eller vid självstudier, seminarium eller utbildning.

Filmer om gemensamma grunder, introduktion, utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt

Senast granskad: 3 april 2020

Till toppen av sidan