Till innehåll på sidan

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd

Här har vi samlat alla publikationer och allt informations- och utbildningsmaterial. Materialet kan laddas ned härifrån, publikationerna kan beställas i tryckta exemplar kostnadsfritt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Faktablad

Faktablad om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Faktablad om Lokal Inriktnings- och samordningsfunktionFaktablad som beskriver alla publikationer och allt informations- och utbildningsmaterial

Publikationer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Sammanfattning Gemensamma grunder

Vägledning - Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar

Vägledning - Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar med utgångspunkt i geografiskt områdesansvar

Lägesbilder - att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

Vägledning för beslutsfattande i samband med samhällsstörningar

Vägledning för lokal ISF: att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret

10 steg på vägen till en lokal ISF

Lokal ISF, vad är det?

Att delta i en lokal ISF

Lokal ISF - Att vara inriktnings- och samordningskontakt, ISK

Lokal ISF - Att arbeta i ett ISF-stöd

Lokal ISF - Det lokala geografiska områdesansvaret under en samhällsstörning

Presentationer

 • Presentationer om Gemensamma grunder

  Introduktionspresentation

  Den kortare presentationen kan användas av dig som vill ge en översikt av Gemensamma grunder för samverkan och ledning, t. ex internt i din organisation eller i en samverkansgrupp. Materialet motiverar och förklarar varför det är viktigt att öka samhällets förmåga att hantera störningar.

  Introduktionspresentation om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

  Generell presentation

  Presentationen illustrerar varje kapitel eller kunskapsområde i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar med en bild. Självklart anpassar du och formar presentationen efter dina egna ord, behov och målgrupp. Du kan även välja andra, eller fler, budskap till varje bild.

  Generell presentation om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

  Lång presentation

  Presentationen illustrerar varje kapitel eller kunskapsområde i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar med två till tre bilder. Denna presentation är ett användbart verktyg när du utbildar i en eller flera av kunskapsområdena i gemensamma grunder. Den är ett basmaterial. Tanken är att du gör ett urval av materialet som passar behoven och situationen där du ska använda den. Den är inte tänkt att köras som en lång utbildning.

  Lång presentation om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Utbildningar och handledning

För ytterligare fördjupning finns åtta moduler uppdelade på olika teman inom krisledning. Varje modul innehåller kursmaterial samt handledning så att utbildningarna ska kunna hållas av interna eller externa kursledare inom berörda verksamheter.

• Basmoduler
• Fördjupningsmoduler
• Handledning

Basmoduler

 • Aktörsgemensamma former

  Aktörsgemensamma former

  Tid: 3,5 timmar

  Utbildningen ger kunskap om aktörsgemensamma former för inriktning och samordning. Dessa kan tillämpas av alla aktörer på alla samhällsnivåer och har betydelse för att underlätta kontakter och samordna åtgärder och ger förutsättningar för att effektivt använda samhällets resurser. Utbildningen bygger på att du har kunskap om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar.

  Innehåll:

  • Arbetssätt
  • Roller
  • Värdskap och koordinering

  PM:  Aktörsgemensamma former

  Presentation: Aktörsgemensamma former

  Filmer om Gemensamma grunder

Fördjupningsmoduler

 • Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

  Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

  Materialet är ett kompletterande material till - Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar: en vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning (MSB1266).

  Introduktionsutbildningen motsvarar ca en halv dags utbildning och innehåller fakta om vägledningen, beskrivningar av arbetsmetoden samt diskussionsfrågor. Målgrupp för materialet är alla som berörs av hantering av samhällsstörningar, inte bara kommunikatörer.

  På anteckningssidorna hittar du talmanus och tips till dig som utbildar.  Anpassa gärna bildspelet utifrån gruppens behov. Materialet kan användas i såväl aktörsgemensamma som aktörsinterna sammanhang.

  Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

   

 • Utbildningspresentationer för Lokal ISF

  Utbildningspresentationer för Lokal ISF

  Materialet är ett kompletterande material om  Vägledning för Lokal ISF, MSB1378. Anpassa gärna bildspelet utifrån behov vid kommunikation om och implementering av ISF på lokal nivå. För mer ingående beskrivningar se Vägledning för Lokal ISF, MSB1378.

  Bildspel Lokal ISF

 • Handledning för utbildning

  Handledningen är till stöd för dig som ska genomföra övergripande utbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Handledningen innehåller en beskrivning av de olika delarna i grunderna med anvisningar till handledaren, lästips och förslag på övningar och diskussionsfrågor.

  Handledning för utbildning

Lokal ISF

Samlingssida för material om Lokal ISF

Filmer

Det finns korta presentationsfilmer om de olika delarna i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Filmerna är lämpliga att använda vid utbildning och distansundervisning eller som komplement inför eller vid självstudier, seminarium eller utbildning.

Filmer om gemensamma grunder, introduktion, utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt

MSB:s relaterade utbildningar

Senast granskad: 3 april 2020

Till toppen av sidan