Till innehåll på sidan

Utveckling - Gemensamma grunder 2.0

Gemensamma grunder 2.0 är arbetsnamnet för den revidering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB777) som inletts av MSB under vintern 2019-2020. Revideringen är en vidareutveckling av grundmaterialet utifrån såväl identifierade behov som beprövad tillämpning sedan 2015. Utgångspunkterna, inramningen och målgrupperna är alltså desamma.

Syftet med revideringen är att bättre kunna tillgodose aktörernas och samhällets behov i aktörsgemensam hantering och att anpassa materialet till den samhällsutveckling som skett sedan 2014 när det publicerades.

En viktig del i det handlar om Sveriges förändrade säkerhetspolitiska läge, vilket lett till att höjd beredskap och civilt försvar hamnat i fokus. Utöver det så har utveckling inom praktiskt tillämpning av de gemensamma grunderna skett i samband med samhällsstörningar, övningar och utvecklingsprocesser.

Arbetet är just nu i en förstudiefas. Under denna fas har MSB 2020 skickat ut en enkät till ca 400 berörda aktörer för att kartlägga behoven av utvecklat stöd för samverkan och ledning i aktörsgemenstamt arbetet. En annan viktig del är att kartlägga de verktyg som aktörerna har utvecklats de senaste åren som kanske kan möta delar av utvecklings behovet. Arbetet fortsätter bygga på beprövad praktik och teori för att nå största effekt.

Planen är att Gemensamma grunder 2.0 seden blir ett tvåårigt projekt med start under 2020.

Projektet drivs av MSB:s avdelning för krisberedskap och civilt försvar (KC).

Enkätundersökning om gemensamma grunder

Under februari 2020 genomförde MSB en enkätundersökning för att kartlägga behov av uppdateringar och hämta in aktörernas synpunkter på Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Resultatet visar att behovet är som störst inom områden för civilt försvar och höjd beredskap. Erfarenheter från tidigare inträffade samhällsstörningar och pågående pandemihantering behöver tas tillvara och inkluderas det kommande arbetet framåt.

Flera av de som svarat på enkäten delade också med sig av tips på verktyg, mallar och metoder som redan idag används och skulle kunna vara till nytta för flera användare.

Rapport - Enkätundersökning av gemensamma grunder för samverkan och ledning

För att hålla dig uppdaterad kring detta arbete så kan du följa denna sida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senast granskad: 26 mars 2020

Till toppen av sidan